A view of singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching into the horizon.
Professor Julian Preece

Yr Athro Julian Preece

Cadair mewn Almaeneg, Modern Languages

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602949

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
123
Llawr Cyntaf
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Dechreuais ddysgu Ffrangeg yn yr ysgol gynradd yn saith oed wrth i'r DU baratoi i ymuno â'r Gymuned Economaidd Ewropeaidd (a elwir bellach yn UE). Dechreuais ddysgu Almaeneg pan oeddwn yn 12 oed a datblygais fy chwilfrydedd yn y ddwy iaith drwy ymweliadau   cyfnewid yn yr ysgol gyda Hamburg ac ymweliadau â Ffrainc. Wrth addysgu iaith, llenyddiaeth a sinema'r Almaen yn Abertawe rydw i’n ceisio cyfleu fy mrwdfrydedd am gyfathrebu ac am ddarganfod sut mae pobl wedi byw a meddwl yn yr Almaen yn ogystal â gwledydd Ewropeaidd cyfagos drwy gyfnod stormus a phoenus yn aml yn yr ugeinfed ganrif. Rwy'n draddodiadol yn fy null, gan gredu nad oes dim yn cymryd lle darllen manwl ac astudio ieithegol, ond hefyd (rwy’n gobeithio) yn arloesol yn fy mharodrwydd i gofleidio syniadau newydd ac archwilio deunydd anarferol. Yn 2019, fe'i hetholwyd yn Gymrawd Academi Ddysgedig Cymru.

Meysydd Arbenigedd

  • Yr Almaen Gyfoes
  • Llenyddiaeth Almaenig ac Ewropeaidd yr Ugeinfed Ganrif y Canettis (Elias a Veza)
  • Günter Grass
  • Kafka
  • Ysgrifennu bywyd (yn enwedig llythyrau)
  • Sinema’r Almaen

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Yr Almaeneg a chyfieithu (Almaeneg i'r Saesneg)

Llenyddiaeth Almaeneg (rhyddiaith fer, drama, cronicladau, barddoniaeth) a sinema

Llenyddiaeth Gymharol

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau