An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Dr Leighton Evans

Dr Leighton Evans

Athro Cyswllt, Media

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
121
Llawr Cyntaf
Technium Digidol
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Leighton Evans yn Athro Cyswllt mewn Theori Cyfryngau ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae’n gyd-arweinydd y Cyfryngau a Chyfathrebu. Cyn hynny, roedd yn Uwch Ddarlithydd mewn Diwylliannau Cyfryngau Digidol ym Mhrifysgol Brighton ac yn gymrawd ymchwil ôl-ddoethurol ar brosiect Programmable City, wedi’i ariannu gan yr ERC, ym Mhrifysgol Maynooth, Iwerddon. Derbyniodd ei PhD o Brifysgol Abertawe yn 2013.

Yn 2023, derbyniodd Leighton Fedal Dillwyn yn y Gwyddorau Cymdeithasol, Busnes ac Addysg gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru i gydnabod ei ymchwil. Yn ystod yr un flwyddyn, derbyniodd Leighton Wobr Rhagoriaeth mewn Addysgu Academi Dysgu ac Addysgu Prifysgol Abertawe, ar ôl cael ei enwebu gan ei fyfyrwyr.

Mae cefndir ymchwil Leighton ym meysydd Athroniaeth Technoleg a chyfryngau newydd, ac mae wedi cyhoeddi gwaith ar y cyfryngau cymdeithasol, rhwydweithio cymdeithasol yn seiliedig ar leoliad, ffenomenoleg, gwe-ethnograffeg, systemau rheoli, logisteg glyfar a dinasoedd clyfar. Prif ddiddordebau ymchwil Leighton yw trawsnewid ffenomena naturiol yn ddata drwy dechnolegau digidol, a sut mae’r trawsnewid hwn yn arwain at normaleiddio’r digidol mewn bywyd bob dydd. Mae ei waith yn pwyso ar ddamcaniaeth athronyddol o’r ysgol Gyfandirol, yn enwedig gwaith Martin Heidegger, Peter Sloterdijk, Herbert Marcuse a Bernard Stiegler, i weithio drwy’r materion sy’n dod i’r amlwg o gyd-bresenoldeb technoleg ddigidol mewn bywyd bob dydd. Mae gwaith ymchwil presennol Leighton ar ‘fydolrwydd rhithwir’, gan asesu sut mae defnyddwyr yn gwneud synnwyr o amgylcheddau mewn realiti estynedig a rhithwir drwy eu hymgysylltu â gwrthrychau rhithwir, pethau a defnyddwyr eraill. Ariannwyd y prosiect hwn gan grant cychwynnol o £10,000 drwy fenter Rising Stars Prifysgol Brighton. Ar hyn o bryd, mae Leighton Evans yn gweithio gyda Michal Rzeszewski a Jacek Kotus o Brifysgol Adam Mickiewicz, Poznan, Gwlad Pwyl ar y prosiect ‘Augmented City’ gyda chyllid o £120,000 gan y Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol, Gwlad Pwyl.

Mae Leighton yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr doethurol sy’n dymuno mynd ar drywydd ymchwil ym meysydd y cyfryngau digidol, y cyfryngau cymdeithasol, realiti rhithwir ac estynedig, theori cyfryngau a diwylliant cyfrifiadurol.

Meysydd Arbenigedd

  • Rhwydweithio cymdeithasol sy’n seiliedig ar leoliad
  • Ffenomenoleg
  • Cyfryngau lleoliadol
  • Rhithrealiti
  • Realiti estynedig

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Theori Cyfryngau

Cyfryngau Cymdeithasol

Realiti Estynedig a Rhithrealiti

Gemau Fideo

Prif Wobrau Cydweithrediadau