A view of singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching into the horizon.
Dr Lloyd Davies

Dr Lloyd Davies

Penodiad Er Anrhydedd (Celfyddydau), Humanities and Social Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604842

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Rwyf yn addysgu ystod o fodiwlau israddedig yn y ddau brif faes: Diwylliant America Ladin a Chyfieithu (Sbaeneg-Saesneg). Rwyf hefyd yn addysgu'r modiwl Cyfieithu Uwch (Sbaeneg-Saesneg) sy'n rhan o'n gradd MA Cyfieithu Proffesiynol. Mae llawer o'n myfyrwyr wedi dod o hyd i waith diddorol hyd yn oed cyn iddynt raddio: ychydig flynyddoedd yn ôl cyfrannodd myfyrwyr at y gwaith o gyfieithu Los Cisnes, llyfr am chwaraewyr pêl-droed o Sbaen yn nhîm Dinas Abertawe. Rwyf hefyd yn addysgu sgiliau ymchwil i fyfyrwyr y Celfyddydau a'r Dyniaethau gan ganolbwyntio'n benodol ar gyhoeddiadau cyntaf.

Ar hyn o bryd rwyf yn goruchwylio chwe myfyriwr doethurol ar bynciau'n amrywio o ysgrifennu gan fenywod o'r Caribî a'r modd y cynrychiolir menywod yng ngweithiau'r awdur o Beriw, Mario Vargas Llosa, i'r cyfieithiadau iaith Saesneg o Don Quixote a'r heriau diwylliannol ym maes cyfieithu Saesneg-Arabeg. Croesawaf ymholiadau am oruchwyliaeth PhD mewn perthynas yn benodol â nofelau Lladin-Americanaidd cyfoes (ac ym maes mudiadau cysylltiedig a genres ysgrifennu, megis y Neo-Baroc, Hanesyddoliaeth Newydd a Ffeministiaeth) ac ym maes Cyfieithu (damcaniaeth ac ymarfer). 

Fi yw golygydd y cyfnodolyn llenyddol, Romance Studies (a sefydlwyd yn Abertawe ym 1982), sydd wedi cyhoeddi materion arbennig o bwys, yn enwedig ar ddiwylliannau Ffrengig a Sbaenaidd. Cynhelir Romance Studies International Colloquia yn rheolaidd yn y DU ac yn yr Unol Daleithiau ac wedyn cyhoeddir papurau dethol yn y cyfnodolyn. Un o'n cenadaethau yw annog ysgolheigion ifanc ac rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod wedi rhoi cyfle i lawer ohonynt gyhoeddi eu gwaith.

Fy nghyhoeddiadau diweddaraf yw:

Madness and Irrationality in Spanish and Latin American Literature and Culture (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2020).

‘Time, Digression and the Other (Side) in Juan José Saer’s La grande’, Modern Language Review, 115.4 (Hydref 2020), 827-46.