Lewis Davies headshot

Mr Lewis Davies

Tiwtor mewn Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Sport and Exercise Sciences

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Swyddfa Academaidd - A114
Llawr Cyntaf
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Tiwtor mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Abertawe yw Lewis Davies ac mae'n darlithio mewn Dulliau Ymchwil a Gwyddor Perfformiad. Cyn hyn, bu'n addysgu Gwyddor Chwaraeon, Hyfforddi a Hyfforddiant Personol yn y sector addysg uwch a'r sector dysgu yn y gweithle. Mae Lewis wedi cyflwyno rhaglenni Cryfder a Chyflyru i amrywiaeth eang o chwaraeon ac unigolion, ond rygbi'r undeb yn bennaf. Mae ganddo ddiddordebau mewn profi a pharatoi athletwyr ar gyfer addysgeg perfformiad ac addysgu.

Meysydd Arbenigedd

  • Dadansoddi Data Dulliau Ymchwil
  • Cryfder a Chyflyru
  • Chwaraeon a Ffisioleg Ymarfer Corff

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Lewis yn addysgu ar lefel israddedig ac MSc ar bynciau sy'n amrywio o sut i gynnal ymchwil i’r Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff i wyddor perfformiad a chryfder a chyflyru.