Research collage
Dr Maria Fernandez Parra

Dr Maria Fernandez Parra

Uwch-ddarlithydd, Modern Languages

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602956
117
Llawr Cyntaf
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Maria Fernandez-Parra yn Uwch Ddarlithydd ac Ymchwilydd mewn Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd. Mae'n gyfieithydd a chyfieithydd ar y pryd cymwysedig o’r Universitat Autònoma de Barcelona. Cwblhaodd MA hefyd mewn Cyfieithu gyda Thechnoleg Iaith a doethuriaeth mewn Cyfieithu gyda Chymorth Cyfrifiadur ym Mhrifysgol Abertawe ac mae ganddi gymhwyster addysgu TAR. Mae wedi cyhoeddi'n eang mewn pynciau sy'n ymwneud â chyfieithu, yn enwedig technolegau cyfieithu, theori cyfieithu, cyfieithu technegol ac arbenigol, cyfieithu gyda chymorth cyfrifiadur a chyfieithu sefydliadol. Mae hi hefyd yn gwneud gwaith ymchwil i iaith fformiwläig. Ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddwr yr MA Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd, yn Ysgrifennydd y Ganolfan Ymchwil Iaith ym Mhrifysgol Abertawe ac yn Drysorydd APTIS (Cymdeithas Rhaglenni Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd) yn y DU ac Iwerddon.

Ochr yn ochr â'i dyletswyddau addysgu ac ymchwil, mae'n parhau i fod yn gyfieithydd a chyfieithydd ar y pryd llawrydd, rôl y mae wedi'i chynnal yn barhaus ers 1994. Mae hi wedi cymhwyso yn SDL Trados ers 2008, yn Aelod o Sefydliad Siartredig Ieithyddion (CIOL) ers 1997, yn Aelod Academaidd o'r Sefydliad Cyfieithwyr a Chyfieithwyr ar y Pryd (ITI) ers 2015 ac yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (SFHEA) ers 2016.

Meysydd Arbenigedd

  • Technoleg Cyfieithu
  • Cyfieithu gyda Chymorth Cyfrifiadur
  • Cyfieithu Technegol ac Arbenigol
  • Iaith Fformiwläig
  • Astudiaethau Cyfieithu

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Offer Cyfieithu gyda Chymorth Cyfrifiadur

Theori Cyfieithu

Cyfieithu Sbaeneg

Rheoli Terminoleg

Cyfieithu ar y Pryd (Ar y pryd, Yn olynol, Cynadleddau)

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau