Dr Mark Evans

Dr Mark Evans

Athro Cyswllt, Materials Science and Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295748

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A205
Ail lawr
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae diddordebau ymchwil Dr Mark Evans wedi arwain at gyhoeddi dros 75 o bapurau cyfnodolion wedi’u hadolygu gan gymheiriaid a dau werslyfr ôl-raddedig.

Mae ei ymchwil wedi cynnwys cymhwyso ystadegau i dri phrif faes astudio:

Bywyd deunyddiau ar dymheredd uchel
Optimeiddio prosesau mewn gweithgynhyrchu
Rhagolygon techno-economaidd

Meysydd Arbenigedd

  • Rhagfynegi bywyd ymgripiad
  • Optimeiddio prosesau
  • Rhagolygon galw am ddur
  • Cloddio data ym maes gweithgynhyrchu

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ystadegau, Yr Economi Beirianneg, Rheoli a Gwella Ansawdd, Dylunio arbrofol, Dadansoddi data, Arfarnu Prosiectau Peirianneg.