A photo of Singleton Campus including Singleton park and a view of the sea
Professor Mark Humphries

Yr Athro Mark Humphries

Athro, Classics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602786

Cyfeiriad ebost

212
Ail lawr
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Mark Humphries yn arbenigwr ar hanes yr Oesoedd Cynnar hwyr, y cyfnod sy’n ymestyn o’r drydedd ganrif i’r seithfed a oedd yn dyst i drawsnewidiadau dramatig yn y byd hynafol. Yn eu plith roedd cwymp yr Ymerodraeth Rufeinig yn y Gorllewin a sefydlu gwladwriaethau a chymdeithasau newydd, diflaniad crefyddau hynafol a gwmpaswyd gan y term ‘paganiaeth’ ac ymddangosiad crefyddau newydd Cristnogaeth ac Islam. Mae’n astudio’r trawsnewidiadau hyn mewn ffordd sy’n pwysleisio cysylltiadau a rhyngweithiadau rhwng byd Canoldirol yr Ymerodraeth Rufeinig a rhanbarthau cyfagos Ewrasia ac Affrica. Mae’n cyhoeddi’n eang ar bob agwedd ar hanes a diwylliant y cyfnod. Mae’n olygydd cyfres enwog y Liverpool University Press, Translated Texts for Historians, sy’n cynhyrchu cyfrolau ffynhonell ar gyfer y cyfnod 300-800, ac ef yw golygydd rhanbarthol yr Oesoedd Cynnar hwyr a Bysantiwm ar gyfer yr Encyclopedia of Ancient History. Mae wedi bod yn Athro Hanes yr Hen fyd ym Mhrifysgol Abertawe ers 2007, ar ôl gweithio yn Maynooth, Manceinion, St Andrews a Chaerlŷr cyn hynny.

Meysydd Arbenigedd

  • Yr Oesoedd Cynnar hwyr
  • Cristnogaeth Gynnar
  • Ideoleg imperialaidd yn yr Oesoedd Cynnar hwyr
  • Hanes y byd yn yr Oesoedd Cynnar hwyr a’r Oesoedd Canol cynnar
  • Dinas Rhufain rhwng paganiaeth a Christnogaeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ar lefel israddedig, mae Mark Humphries yn cyfrannu at ystod eang o fodiwlau ar yr hen fyd, yn ogystal ag addysgu modiwlau a arweinir gan ymchwil ar drawsnewid y byd Rhufeinig a chynnydd Cristnogaeth. Ar lefel ôl-raddedig, mae’n cynnig addysgu arbenigol ar yr Oesoedd Cynnar hwyr a Christnogaeth gynnar.

Ymchwil