Professor Mark Whittaker

Yr Athro Mark Whittaker

Athro, Materials Science and Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295573

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Swyddfa'r Cyfarwyddwr Academaidd - 014
Llawr Gwaelod
Y Sefydliad Deunyddiau Strwythurol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n Athro sy'n gweithio yn y Sefydliad Deunyddiau Strwythurol (ISM) lle mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ddeunyddiau perfformiad uchel ar gyfer cymwysiadau peiriannau jet.

Rwy'n angerddol dros helpu eraill i gyflawni eu nodau, naill ai drwy addysgu, mentora neu oruchwylio ac rwy'n mynd ati i geisio ymgysylltu'n gryf â'm tîm ymchwil.

Mae fy ngradd wreiddiol mewn Ffiseg yn fy helpu i gysylltu ymddygiad deunyddiau ag ymddygiad sylfaenol ar raddfa atomig ac rwy'n mwynhau datblygu meysydd newydd o ddealltwriaeth a meysydd ymchwil.

Mae gen i ddau o blant ac felly rwyf hefyd yn angerddol dros waith estyn allan ac yn ceisio cymryd rhan lle bynnag y bo modd gydag ymweliadau ysgolion ac ati.

Meysydd Arbenigedd

  • Profion mecanyddol
  • Dadansoddi methiant
  • Aloeon nicel
  • Aloeon titaniwm
  • Lludded thermo-fecanyddol
  • Ymgripiad

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Priodweddau Mecanyddol
Gyriant
Hanfodion Ymddygiad Deunyddiau
Ymgripiad
Lludded Thermo-fecanyddol

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau

Yr Athro Mark Whittaker: Darlith Agoriadol, 2020

Professor Mark Whittaker Inaugural Lecture