Professor Mark Jones

Yr Athro Mark Jones

Athro, Computer Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513391

Cyfeiriad ebost

225
Ail lawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae'r Athro Mark W. Jones yn wyddonydd data sydd â meysydd arbenigedd mewn mapio ffotonau, olrhain pelydrau, goleuo hollgynhwysol, delweddu, amcangyfrif dwysedd cnewyllyn, data cyfres amser, data mesuryddion cyflymu, swyddogaethau trosglwyddo, ffwythiannau dwysedd tebygolrwydd, clystyru, technegau Monte-Carlo, ystadegau, mesurau pellter, ymlaciad Lloyd, diagramau Voronoi, pellteroedd fector/siamffr, rendro cyfaint, strwythurau data (coed-kd).

Hafan bersonol - http://cs.swan.ac.uk/~csmark/publications.html
ORCID - https://orcid.org/0000-0001-8991-1190
Ethos - https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?did=1&uin=uk.bl.ethos.637736
Mendeley - https://www.mendeley.com/profiles/mark-w-jones/

Meysydd Arbenigedd

  • Olrhain Pelydrau;
  • Goleuo Hollgynhwysol;
  • Delweddu Data;
  • Gwyddor data;
  • Data Cyfres Amser;
  • Delweddu Cyfaint;
  • Graffigwaith Cyfrifiadurol