A photo of Singleton Campus including Singleton park and a view of the sea
Professor Nigel Pollard

Yr Athro Nigel Pollard

Athro, Classics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604061

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
123
Llawr Cyntaf
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Nigel Pollard yn hanesydd ac archaeolegydd, ac mae ei waith ymchwil cyfredol yn canolbwyntio ar ddiogelu treftadaeth a mathau eraill o eiddo diwylliannol mewn parthau gwrthdaro modern a hanesyddol. Yn benodol, mae’n ceisio cymhwyso gwersi a ddysgwyd o brofiad o ddiogelu a difrodi eiddo diwylliannol yn yr Ail Ryfel Byd (gan gynnwys gweithgareddau sefydliad Henebion, Celfyddyd Gain ac Archifau y Cynghreiriaid – y ‘Monuments Men’) i bolisi ac arfer cyfoes. Mae ei fonograff Bombing Pompeii: World Heritage and Military Necessity (University of Michigan Press, 2020) yn archwilio difrod bomiau 1943 i safle archaeolegol Pompeii yn ei gyd-destunau ehangach, ac yn allosod ei arwyddocâd i arfer presennol. Mae Dr Pollard yn aelod o fwrdd UK Blue Shield (y ‘Groes Goch ar gyfer henebion’), yn aelod o Weithgor Diogelu Eiddo Diwylliannol milwrol y DU, ac mae wedi cyfrannu at hyfforddi Uned Diogelu Eiddo Diwylliannol newydd lluoedd arfog y DU yn ogystal â pholisi treftadaeth llywodraeth y DU.

Arferai Dr Pollard fod yn archaeolegydd ac yn hanesydd y byd Rhufeinig, ac mae wedi ymgymryd â gwaith maes archaeolegol yn Syria, Yr Aifft, Tunisia, Yr Eidal a’r DU. Mae wedi cyhoeddi’n eang ar hanes ac archaeoleg Yr Eidal Rufeinig a’r Ymerodraeth Rufeinig ddwyreiniol, gan gynnwys monograff, Soldiers, Cities and Civilians in Roman Syria(2000) a chyfraniadau i’r Lexicon Topographicum Urbis Romae, y gwaith cyfeirio rhyngwladol aml-gyfrol ar ddinas hynafol Rhufain. Roedd hefyd yn gydawdur (gyda Joanne Berry), The Complete Roman Legions (Thames & Hudson, 2012).

Meysydd Arbenigedd

  • Diogelu treftadaeth mewn parthau gwrthdaro
  • Diogelu eiddo diwylliannol yn yr Ail Ryfel Byd
  • Yr Eidal yn yr Ail Ryfel Byd
  • Archaeoleg a hanes Yr Eidal Rufeinig ac Affrica
  • Archaeoleg a hanes taleithiau Rhufeinig dwyreiniol
  • Y fyddin Rufeinig

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
llun yn dangos Dr Pollard yn dysgu myfyriwr am ddarnau arian Rhufeinig

Hanes, celf ac archaeoleg Rufeinig

Treftadaeth a diogelu treftadaeth

Prif Wobrau