Dr Nelly Villamizar

Dr Nelly Villamizar

Athro Cyswllt, Mathematics
303
Trydydd Llawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n Uwch-ddarlithydd yn Adran Mathemateg Prifysgol Abertawe. Fy niddordebau ymchwil yw geometreg algebraidd gymhwysol, ac algebra cymudol, yn enwedig eu defnyddio i ddatrys problemau sy'n codi mewn modelu geometrig a Dylunio Geometrig drwy Gymorth Cyfrifiadur (CAGD). Cyn hynny, rhwng 2013 a 2017, roeddwn yn Ymchwilydd Ôl-ddoethurol gyda’r Group of Symbolic Computation yn RICAM, yn Linz, Awstria.

Meysydd Arbenigedd

  • Geometreg Algebraidd Gymhwysol
  • Algebra Cymudol
  • Brasamcan Sblein
  • Geometreg Sblein Algebraidd
  • Dylunio Geometrig drwy Gymorth Cyfrifiadur

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

MA-231 Geometreg Uwch
Mae’r modiwl hwn yn cwmpasu trychiadau conig, geometreg dafluniol yn ogystal â phroblemau mewn geometreg di-Ewclid.
MA-312 Algebra Uwch
Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â damcaniaeth grwpiau, cylchoedd a modiwlau fel gwrthrychau algebraidd haniaethol. Hefyd, mae’r cwrs yn cyflwyno categorïau fel iaith a grym unedig mewn mathemateg fodern.

Prif Wobrau Cydweithrediadau