Professor Owen Guy

Yr Athro Owen Guy

Pennaeth Cemeg, Chemistry

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513181

Cyfeiriad ebost

416
Pedwerydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yr Athro. Owen J Guy FRSC (OJG), yw Pennaeth Cemeg Abertawe a Chyfarwyddwr y Ganolfan Nanoiechyd yng Ngholeg Peirianneg Prifysgol Abertawe; cyfleuster unigryw sy'n cymhwyso gwneuthuriad dyfeisiau a phrosesu lled-ddargludyddion ystafell lân i broblemau gofal iechyd mewn cydweithrediad â diwydiant. Arferai Owen fod yn Bennaeth y Ganolfan Peirianneg Systemau a Phrosesau (SPEC), un o 3 canolfan ymchwil yng Ngholeg Peirianneg Abertawe. Mae gan grŵp Owen 18 mlynedd o brofiad mewn gweithgynhyrchu dyfeisiau ystafell lân (silicon, silicon carbid, graffîn a thechnoleg MEMS). Arweiniodd cefndir ymchwil Owen mewn Silicon Carbid iddo ddatblygu biosynhwyryddion graffîn epitacsiol cyntaf y byd yn 2010 ar gyfer canfod marciwr risg canser, trwy brosiectau EPSRC (EP/I00193X/1)[O. Guy et al., 2D Materials 1 (2014) 025004; Sensors and Actuators B: Chemical, 2014. 190(0): p. 723-729; J. Mater. Chem. B, 2014, doi: 10.1039/C3TB21235A, patentwyd dan (WO2011004136 A1) a (P100072GB)]. Hefyd, mae Owen yn arloesi wrth integreiddio sglodion biosynhwyryddion (MN), yn seiliedig ar drawsddygiaduron nanostrwythur gweithredol, gyda microhylifeg EP/M006301/1. Mae Owen hefyd wedi datblygu technoleg micronodwydd silicon (MN) a thechnoleg microhylifeg trwy EPSRC (EP/G061882/1, EP/L020734/1 ac EP/I00193X/1, EP/N013506/1), KTP (KTP007901), a phrosiectau TSB / Innovate UK (101498), gan gydweithio'n agos â’r partner diwydiant, SPTS Technologies.

Mae Owen wedi goruchwylio 15 a mwy o fyfyrwyr PhD ac MSc yn llwyddiannus, ac ar hyn o bryd mae'n goruchwylio dros 20 o fyfyrwyr Ôl-raddedig. Mae ganddo brofiad helaeth o gydweithio diwydiannol dan brosiectau KTP ac Innovate UK (TSB), ac mae ganddo incwm grant Prif Ymchwilydd (PI) o fwy na £4 miliwn ers 2012 a £9 miliwn arall fel Cyd-ymchwilydd (Co-I). Mae OJG wedi cyhoeddi dros 60 o bapurau, mae ganddo 2 batent (WO2011004136 a P100072GB), ac roedd yn un o chwe ymgeisydd ar restr fer gwobr entrepreneur ifanc Academi Frenhinol Peirianneg yn 2009. Mae Owen yn aelod o'r CISM (Y Ganolfan Deunyddiau Lled-ddargludyddion Integreiddiol), dan arweiniad yr Athro Paul Meredith.

Meysydd Arbenigedd

  • Synwyryddion graffîn
  • Biosynwyryddion
  • Micronodwyddau
  • Microhylifeg
  • MEMS
  • Silicon Carbid
  • Nanodechnoleg
  • Gwneuthuriad Lled-ddargludyddion

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

CH-127_Arfer Cemegol
CH-349_Pynciau Integredig mewn Cemeg (Lled-ddargludyddion, Polymerau)
EGDM03_Prosiect Ymchwil Unigol
EGLM01_Electroneg Bwlch Band Llydan
EGNM02_Nanodechnoleg Feddal
EGNM07_Egwyddorion Nanofeddygaeth
PM-230_Technegau Diagnosteg Feddygol Dethol
PMNM02_Diagnosteg a Delweddu
PMNM07_Diagnosteg a Delweddu
PMZM13_Diagnosteg a Delweddu
Cemeg Lefel 3 – Prosiect Ymchwil a Thraethawd Ymchwil

Cydweithrediadau