An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite

Dr Rachel Farebrother

Uwch-ddarlithydd, English Literature

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604830
Swyddfa Academaidd - 203
Ail lawr
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Prif ddiddordebau ymchwil Rachel Farebrother yw llenyddiaeth a diwylliant Affricanaidd yn America, yn enwedig Dadeni Harlem. Mae hefyd wedi ysgrifennu sawl erthygl ar lenyddiaeth ôl-drefedigaethol, yn enwedig awduron alltud De Asia fel Agha Shahid Ali ac Anita Desai. Mae ei monograff, The Collage Aesthetic in the Harlem Renaissance (2009), a oedd yn deilwng o sylw anrhydeddus yng ngwobrau llyfrau Cymdeithas Astudiaethau Americanaidd Prydain, yn archwilio beichiau hanesyddol, esthetig a gwleidyddol patrymau collage cyson ar dudalennau testun Negro Newydd. Mae’n dehongli synthesis a darnio yng ngwaith ysgrifenedig Zora Neale Hurston, Alain Locke, a Jean Toomer mewn perthynas â collage gweledol ac anthropoleg Boasaidd, a oedd yn ystyried diwylliant fel casgliad o ddarnau amrywiol yn hytrach na chyfanrwydd cydlynol.

Rachel yw cyd-olygydd (gyda Miriam Thaggert, SUNY-Buffalo) A History of the Harlem Renaissance (Cambridge University Press, 2021) ac African American Literature in Transition, 1920-30 (Cambridge University Press, yn y wasg). Mae Rachel wedi cyfrannu pennod i bob cyfrol, un ar y plentyn sy’n dawnsio yn llenyddiaeth a diwylliant Dadeni Harlem, a’r llall ar grefydd, gofod trefol, a moderniaeth yn ffuglen Rudolph Fisher o’r 1920au. Mae ei thraethodau wedi ymddangos yn y Journal of American Studies, MELUS, Modernism/modernity, Slavery & Abolition, ac amryfal gasgliadau wedi’u golygu. Dyfarnwyd grantiau ymchwil iddi gan y Beinecke ym Mhrifysgol Yale, y Llyfrgell Brydeinig a Chymdeithas Astudiaethau Americanaidd Prydain, Prifysgol Emory, a Sefydliad JFK ym Mhrifysgol Rydd Berlin.

Meysydd Arbenigedd

  • Llenyddiaeth a diwylliant Affricanaidd yn America, yn enwedig Dadeni Harlem
  • Ymagweddau rhyngddisgyblaethol at foderniaeth ac Affro-foderniaeth, gan gyfeirio’n benodol at ddiwylliant gweledol ac anthropoleg Boasaidd
  • cylchgronau cynnar yr 20fed ganrif

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Llenyddiaeth a Diwylliant Americanaidd ac Affro-Americanaidd
Astudiaethau Ôl-drefedigaethol

Prif Wobrau