A view of singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching into the horizon.

Dr Rocio Perez-Tattam

Athro Cyswllt, Modern Languages

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
140
Llawr Cyntaf
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

I have a BA in Translation and Interpreting from the Universidad Pontificia de Comillas (UPC) and a joint PhD in Spanish (Applied Linguistics) from the University of Ottawa and the Universidad Complutense de Madrid (UCM). After working as a postgraduate researcher at the ESRC Centre for Research on Bilingualism in Theory and Practice (Bangor University), I joined Swansea University in 2012.

Meysydd Arbenigedd

  • Ieithyddiaeth
  • Caffael ail iaith
  • Dwyieithrwydd
  • Iaith Sbaeneg
  • Iaith Saesneg
  • Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd
  • Iaith

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae gen i Dystysgrif Ȏl-raddedig Addysgu Addysg Uwch a CELTA (Tystysgrif Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill).

Rwy’n addysgu ystod o fodiwlau ym meysydd iaith Sbaeneg, cyfieithu a chyfieithu ar y pryd ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.

Rwy’n cefnogi addysgu drwy oruchwylio traethodau hir a phrosiectau israddedig, traethodau hir ôl-raddedig a thraethodau ymchwil. Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio prosiectau mewn ieithyddiaeth gymhwysol, dysgu iaith, cyfieithu a chyfieithu ar y pryd, yn enwedig os oes ganddynt bersbectif amlddisgyblaethol.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau