Dr Rajesh Ransing

Dr Rajesh Ransing

Athro Cyswllt, Mechanical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295219

Cyfeiriad ebost

303
Trydydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rajesh Ransing

Meysydd Arbenigedd

  • Dadansoddeg Gweithgynhyrchu
  • Optimeiddio prosesau a dysgu peirianyddol
  • Meintioli Ansicrwydd
  • Meddwl yn seiliedig ar risg, FMEAs a rheoli gwybodaeth sefydliadol
  • Dadansoddiad cerddediad a cherdded deudroed
  • Llif hylif ar raddfa nano
  • Peirianneg Gyfrifiannol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Gwella prosesau ac optimeiddio prosesau gweithgynhyrchu
Meddwl yn seiliedig ar risg a rheoli gwybodaeth sefydliadol
Meintioli ansicrwydd mewn gweithrediadau gweithgynhyrchu
Modelu cyfrifiannol dadansoddiad cerddediad
Dylunio a gweithgynhyrchu dyluniadau prosthetig/orthotig arloesol