An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Dr Sarah Gamble

Dr Sarah Gamble

Darllenydd, English Literature

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295213

Cyfeiriad ebost

202
Ail lawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Daeth Sarah Gamble i Abertawe o ogledd-ddwyrain Lloegr yn 2004, yn dilyn swyddi academaidd ym Mhrifysgol Sunderland a Phrifysgol Northumbria. Teitl ei swydd yw Athro Cyswllt Saesneg gyda Rhywedd, sy’n paru ei dau brif ddiddordeb academaidd yn daclus – llenyddiaeth yr 20fed a’r 21ain ganrif, a theori rhywedd a chwiar.

Fel ysgolhaig, mae’n awdurdod penodol ar fywyd a gwaith Angela Carter, testun ei monograff ysgolheigaidd llawn cyntaf: Angela Carter: Writing from the Front Line ym 1997. Yn 2004, cyhoeddodd Angela Carter: A Literary Life sydd, er nad yn fywgraffiad swyddogol, yn adrodd hanes bywyd Carter drwy astudio ei hysgrifennu. Hi hefyd yw golygydd The Routledge Guide to Feminism and Postfeminism ac Angela Carter: A Reader’s Guide to Essential Criticism, a chyd-olygydd (gyda Caleb Silvyer a Jennifer Gustar) Ludics and Laughter as Feminist Aesthetic: Angela Carter at Play (i ddod yn 2021). Yn ogystal, mae wedi cyhoeddi nifer o erthyglau ar ffuglen gyfoes i fenywod, y gothig a’r ffantastig. Ar hyn o bryd mae’n cychwyn ar fonograffeg newydd sy’n ceisio archwilio dylanwad celf ar ysgrifennu Angela Carter.

Mae’n dysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, ac mae wedi ymrwymo i feithrin ymgysylltiad myfyrwyr drwy arferion addysgu arloesol a dyfeisgar. Yn 2012, derbyniodd Wobr Addysgu Nodedig.

Meysydd Arbenigedd

  • Bywyd a gwaith Angela Carter
  • Ysgrifennu cyfoes gan fenywod
  • Y Gothig a’r ffantastig
  • Theori ffeministaidd, rhywedd a chwiar
  • Astudiaethau anifeiliaid

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Sarah Gamble yn dysgu ar bob lefel, o fodiwlau BA i oruchwylio PhD unigol. Mae’n arwain modiwlau israddedig ar lenyddiaeth gothig y 19eg ganrif, nofelau fampir, rhywedd mewn llenyddiaeth ac astudiaethau anifeiliaid.

Byddai ganddi ddiddordeb mewn derbyn cynigion ar gyfer ymchwil PhD i ysgrifennu cyfoes gan fenywod cyfoes (yn enwedig gwaith Angela Carter), llenyddiaeth gothig gyfoes a/neu lenyddiaeth ffantastig a chwiar.

Ymchwil Prif Wobrau