Golwg o Gampws Singleton gan gynnwys Parc Singleton a’r traeth, gyda’r môr yn ymestyn i’r gorwel
Llun Proffil o Dr Sally Barnden

Dr Sally Barnden

Darlithydd Llenyddiaeth a Diwylliant Gweledol, English Literature

Cyfeiriad ebost

225
Ail lawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Sally Barnden yn Ddarlithydd mewn Llenyddiaeth a Diwylliant Gweledol yn Abertawe. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar Shakespeare a llenyddiaeth fodern gynnar, ac yn benodol ar ddylanwad gwaith Shakespeare ar gyfnodau diweddarach o safbwynt argraffu, perfformiad a diwylliant materol.   Hi yw awdur Still Shakespeare and the Photography of Performance (Cambridge University Press, 2020) a Shakespeare and the Royal Actor: Performing Monarchy, 1760-1952 (Oxford University Press, 2024).

Roedd Sally yn gydymaith ôl-ddoethurol ar gyfer prosiect ‘Shakespeare in the Royal Collection’ (2018-21) a ariannwyd gan yr AHRC, ac yn gyd-grëwr cronfa ddata mynediad agored ac arddangosfa rithwir am wrthrychau sy'n ymwneud â Shakespeare yn y casgliad brenhinol. Mae ei gwaith wedi'i gyhoeddi neu ar y ffordd yn Shakespeare Bulletin, Theatre Journal, Shakespeare Jahrbuch ac Adaptation.

Mae gwaith presennol Sally yn mynd i'r afael â rôl llonyddwch wrth berfformio, gan ystyried tableaux vivants o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg ac o ran cerfluniau ar y llwyfan mewn dramâu modern cynnar.

Cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe yn 2023, bu Sally'n addysgu yng Ngholeg y Brenin Llundain, Prifysgol Rhydychen, Ysgol Ganolog Lleferydd a Drama, Prifysgol y Frenhines Mair, Llundain a Phrifysgol Brunel.

Byddai Sally wrth ei bodd i glywed gan ddarpar fyfyrwyr ôl-raddedig â diddordeb ym maes Shakespeare, drama modern cynnar, diwylliant gweledol a hanes y theatr.  

Meysydd Arbenigedd

  • Shakespeare
  • Llenyddiaeth a diwylliant modern cynnar
  • Hanes y theatr
  • Croestoriadau rhwng llenyddiaeth a'r celfyddydau gweledol
  • Archifau ac atgofion
  • Brenhiniaeth a hunaniaeth genedlaethol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Sally yn addysgu modiwlau ar ddrama, Shakespeare a llenyddiaeth fodern gynnar ar raglen Llenyddiaeth Saesneg Abertawe yn ogystal â modiwlau ar ddiwylliant gweledol ar y rhaglen Ffilm a Diwylliant Gweledol.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau