Mrs Tanya May

Mrs Tanya May

Darlithydd, Modern Languages

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602616

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
312
Trydydd Llawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Mrs Tanya May yn academydd sy'n arbenigo mewn Diwylliant Sbaenaidd a Chyfieithu yn yr Adran Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ganddi brofiad helaeth yn y sector preifat dramor ac mae wedi gweithio yn y sector addysg uwch o'r blaen yn y DU. O ganlyniad i'w phrofiad fel newyddiadurwr yn ei gwlad enedigol, Venezuela, mae hi wedi magu dealltwriaeth o dirwedd wleidyddol America Ladin, yn enwedig Venezuela. Yn 2009, enillodd radd Meistr yn y Celfyddydau (MA) o Brifysgol Abertawe, gan ganolbwyntio ar gyfieithu a thechnoleg iaith. Mae hi'n Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch (FHEA) ers 2018. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys yr adain chwith radicalaidd yn America Ladin â ffocws ar Chavismo. Mae hi wedi cyfrannu at y cyfryngau yn y DU fel dadansoddwr gwleidyddol, ymgynghorydd a chyfryngwr diwylliannol, a chan roi pwyslais mawr ar ei sgiliau ym maes cyflogadwyedd, ar hyn o bryd mae Tanya yn cydlynu'r interniaethau Cyfieithu ar lefel MA. Mae hi hefyd yn gyfieithydd ar y pryd Sbaeneg ar ei liwt ei hun, gan weithio mewn lleoliadau iechyd meddwl.

Meysydd Arbenigedd

  • Astudiaethau Lladin-Americanaidd
  • Iaith Broffesiynol
  • Cyfieithu
  • Iaith Dechreuwyr

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Astudiaethau Diwylliannol

Diwylliant Sbaeneg yn yr 20fed a'r 21ain ganrifoedd

Diwylliant Sbaenaidd

Ymarfer a Damcaniaeth Cyfieithu

Iaith Sbaeneg

Cyfieithu ar y Pryd

Prif Wobrau