Professor Vitaly Moroz

Yr Athro Vitaly Moroz

Athro, Mathematics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602763

Cyfeiriad ebost

322
Trydydd Llawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n fathemategydd gydag arbenigedd ymchwil mewn dadansoddi Hafaliadau Differol Rhannol Aflinol a Chalcwlws Amrywiadau, a chyda diddordeb arbennig yn yr hafaliadau aflinol sydd â rhyngweithiadau anlleol. Yn ystod y degawd diwethaf dechreuodd hafaliadau o'r fath ddod i'r amlwg fel paradeim mathemategol ar gyfer modelu ymddygiad cyfunol systemau aml-gorff hunan-ryngweithiol ar wahanol raddfeydd, o atom a moleciwlau i batrymau ymgasglu mewn heidiau a grwpiau cymdeithasol anifeiliaid a hyd at ffurfiant tyllau duon a galaethau. Yr ymchwil fwyaf nodedig a gyflawnwyd gennyf yn y maes hwn yw adfywiad a datblygiad sylweddol theori hafaliadau Choquard. Cyhoeddwyd canlyniadau'r gwaith hwn, a ysgrifennwyd ar y cyd â J. Van Schaftingen, mewn cyfres o bapurau ymchwil yn 2013-17. Ar hyn o bryd, mae pump o'r papurau hyn yn cael eu rhestru gan wefan Web of Science fel papurau y dyfynnir ohonynt fwyaf mewn Mathemateg (1% uchaf y dyfyniadau yn fyd-eang mewn maes mewn blwyddyn benodol). Darllenwch fwy am fy ymchwil yma:

FINDING MEANING AND UNDERSTANDING IN OUR WORLD

Mae rhagor o wybodaeth am fy ymchwil a'm haddysgu ar gael ar fy Hafan Bersonol ar y We.

 

Meysydd Arbenigedd

  • Nonlinear Partial Differential Equations
  • Calculus of Variations
  • Hafaliadau Differol Rhannol Aflinol
  • Calcwlws Amrywiadau
  • Damcaniaeth bosibl
  • Dulliau topolegol o ddadansoddi aflinol
  • Hafaliadau aflinol gyda rhyngweithiadau anlleol
  • Hafaliadau Choquard