Yr enillwyr yn sefyll gyda Paul Henton (Quadrant Chambers), Ingrid Hu a Michael Biltoo (Kennedys Law)

Roedd myfyrwyr LLM eleni'n falch o gymryd rhan yn rownd derfynol cystadleuaeth dadlau mewn ffug lys barn fewnol flynyddol IISTL Prifysgol Abertawe, pinacl eu holl waith caled drwy gydol y flwyddyn. Cynhaliwyd y digwyddiad ym mis Mehefin yn Llundain ac fe'i cynhaliwyd yn hael iawn gan Kennedys Law yn swyddfeydd newydd y cwmni yn Llundain.

Roedd y timau'n cynnwys yr hawlwyr Ralph Mouawad (siaradwr), Layesh Premraj (siaradwr) a Prachi Agarwal (ymchwilydd), a'r ymatebwyr Opeyemi Omolere (siaradwr), Vishesh Tyagi (siaradwr) a Nazmus Sakib (ymchwilydd).

Ar ôl croesholi trylwyr gan ein beirniaid rhagorol Paul Henton (Quadrant Chambers), partner Kennedys Michael Biltoo (y mae'n rhaid i ni ddiolch iddo am drefnu'r digwyddiad ar ein cyfer), a'r aelod cyswllt Ingrid Hu, yr hawlwyr oedd enillwyr y gystadleuaeth. Serch hynny, nid siom lwyr oedd hi ar gyfer y rhai a ddaeth yn ail, oherwydd cafodd Ms Omolere ei dewis fel y Siaradwr Gorau ac felly hi oedd enillydd gwobr Quadrant Chambers ar gyfer myfyrwyr dadlau mewn ffug lys barn LLM Abertawe. Derbyniodd Ms Agarwal hefyd ail wobr gan iddi hi a Panagiotis Moustakas ennill y Dadleuon Amlinellol Gorau yn ystod y rowndiau cychwynnol.

Estynnwyd llongyfarchiadau gan bawb yn y gynulleidfa, a oedd yn cynnwys myfyrwyr LLM Masnachu a Morgludiant, gan gynnwys dadleuwyr a gymerodd ran yn rowndiau cychwynnol y gystadleuaeth, ac aelodau staff yr Athro Andrew Tettenborn ac Angie Nicholas.

Meddai Dr Kurtz-Shefford, cyfarwyddwr y gystadleuaeth dadlau mewn ffug lys barn Cyfraith Morgludiant a Masnach:

"Roedd y ddau dîm yn wych eleni. Roedd y gystadleuaeth yn un ddwys, gwnaethant ymdrech ragorol heb roi'r gorau iddi - roeddent yn deyrnged i'w prifysgol. Rydym yn arbennig o ddiolchgar i Kennedys am gynnig profiad a chyfle cyflogadwyedd gwych i'n myfyrwyr. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Quadrant Chambers am gefnogi ein myfyrwyr gyda'u gwobr dadlau mewn ffug lys barn. Rwyf hefyd yn ddiolchgar i'n cydweithwyr am gefnogi'r gystadleuaeth hon ac am fy helpu i hyfforddi myfyrwyr drwy gydol y flwyddyn".

Rhannu'r stori