Cyfres Gweminarau IISTL yn Tanio â Chlec

13 Ionawr 2021

Cyfres Gweminarau IISTL yn Tanio â Chlec

Aelodau IISTL yn cymryd rhan mewn Trafodaethau Bord Gron ar BREXIT gyda Chymorth yr Adran Drafnidiaeth

21 Ionawr 2021

Aelodau IISTL yn cymryd rhan mewn Trafodaethau Bord Gron ar BREXIT

Legal Innovation Lab Wales promotional graphic

1 Chwefror 2021

Y Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles, yn agor Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru

Yr IISTL yn Cynnal Gweminar am Dechnolegau Arloesol

12 Chwefror 2021

Yr IISTL yn Cynnal Gweminar am Dechnolegau Arloesol

Un o Gynfyfyrwyr llawn ysbrydoliaeth Ysgol y Gyfraith yn dychwelyd ar gyfer digwyddiad arloesol

22 Chwefror 2021

Un o Gynfyfyrwyr llawn ysbrydoliaeth Ysgol y Gyfraith yn dychwelyd ar gyfer digwyddiad arloesol

Myfyrwyr y Gyfraith yn cyrraedd rownd derfynol Ffug Lys Barn y Myfyrwyr Hŷn

18 Mawrth 2021

Myfyrwyr y Gyfraith yn cyrraedd rownd derfynol Ffug Lys Barn y Myfyrwyr Hŷn

Darlithydd LLM yn ennill Gwobr Ryngwladol

22 Mawrth 2021

Darlithydd LLM yn ennill Gwobr Ryngwladol

Yr IISTL yn Cynnal Gweminar i Nodi Cyhoeddiad Llyfr Newydd am Longau Awtonomaidd

25 Mawrth 2021

Yr IISTL yn Cynnal Gweminar i Nodi Cyhoeddiad Llyfr Newydd am Longau Awtonomaidd

LLM student Filippos

8 Ebrill 2021

Enillydd Gwobr Dr Nikaki yw Filippos

IISTL yn rhan o Gystadleuaeth Genedlaethol Ffug Lys Barn Morwrol India

12 Ebrill 2021

IISTL yn rhan o Gystadleuaeth Genedlaethol Ffug Lys Barn Morwrol India

Gweminar Contractau Clyfar a gynhaliwyd gan yr IISTL

15 Ebrill 2021

Gweminar Contractau Clyfar a gynhaliwyd gan yr IISTL

Academyddion Troseddeg yn sicrhau cyllid i werthuso Rhaglenni Ymyrraeth

22 Ebrill 2021

Academyddion Troseddeg yn sicrhau cyllid i werthuso Rhaglenni Ymyrraeth

The Athena Swan Bronze Award logo

10 Mai 2021

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton yn derbyn Gwobr Efydd Athena SWAN

IISTL yn ateb Cwestiwn Allweddol o ran Trawsnewid Masnach Ryngwladol

12 Mai 2021

IISTL yn ateb Cwestiwn Allweddol o ran Trawsnewid Masnach Ryngwladol

CYTREC wedi'i gynrychioli yn Uwchgynhadledd i nodi Ail Flwyddyn Goffa Galwad Christchurch

16 Mai 2021

CYTREC wedi'i gynrychioli yn Uwchgynhadledd i nodi Ail Flwyddyn Goffa Galwad Christchurch

Ymchwilwyr IISTL yn Cyflwyno eu Canfyddiadau i Lywodraeth y DU

13 Mai 2021

Ymchwilwyr IISTL yn Cyflwyno eu Canfyddiadau i Lywodraeth y DU

Clinig y Gyfraith Abertawe wedi'i Achredu gan yr OISC

20 Mai 2021

Clinig y Gyfraith Abertawe wedi'i Achredu gan yr OISC

Mae’r IISTL yn ystyried pa wersi y gall y sector morgludiant eu dysgu o'r pandemig byd-eang

9 Mehefin 2021

Mae’r IISTL yn ystyried pa wersi y gall y sector morgludiant eu dysgu o'r pandemig byd-eang

IISTL yn cydweithio â Quadrant Chambers i Lansio Marsden Collisions at Sea

11 Mehefin 2021

IISTL yn cydweithio â Quadrant Chambers i Lansio Marsden Collisions at Sea

Dadlau Morol Abertawe yn dod i ben gyda Rownd Derfynol a gefnogir gan HFW

18 Mehefin 2021

Dadlau Morol Abertawe yn dod i ben gyda Rownd Derfynol a gefnogir gan HFW

IISTL yn Cydweithio gydag Academyddion, Ymarferwyr a Llunwyr Polisi ar draws Affrica

30 Mehefin 2021

IISTL yn Cydweithio gydag Academyddion, Ymarferwyr a Llunwyr Polisi ar draws Affrica

IISTL yn edrych ar Gyfraith y Môr (Lluoedd Arfog ar Longau a Materion Cyfreithiol sy'n dod i'r Amlwg)

6 Gorffennaf 2021

IISTL yn edrych ar Gyfraith y Môr, Lluoedd Arfog ar Longau a Materion Cyfreithiol sy'n dod i'r Amlwg

Myfyrwyr y Gyfraith yn Gwneud Ymchwil Gyfreithiol ar gyfer Amnesty International

8 Gorffennaf 2021

Myfyrwyr y Gyfraith yn Gwneud Ymchwil Gyfreithiol ar gyfer Amnesty International

Yr Adran Droseddeg yn ennill Gwobr Genedlaethol Cymdeithas Droseddeg Prydain am Ragoriaeth mewn Addysgu Troseddeg

8 Gorffennaf 2021

Yr Adran Droseddeg yn ennill Gwobr Genedlaethol Cymdeithas Droseddeg Prydain am Ragoriaeth mewn Addy

Deiliad Ysgoloriaeth Heriau Byd-eang, Sara, yw cydawdur papur newydd gyda Phwyllgor y Deyrnas Unedig ar gyfer UNICEF (UNICEF UK)

2 Awst 2021

Deiliad Ysgoloriaeth Heriau Byd-eang, Sara, yw cydawdur papur newydd

Dyfarnwyd Grant Allweddol i Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru

21 Medi 2021

Dyfarnwyd Grant Allweddol i Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru

Dr Andrew Iwobi yn cael ei anrhydeddu gyda Gwobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu Prifysgol Abertawe

3 Hydref 2021

Dr Andrew Iwobi yn cael ei anrhydeddu gyda Gwobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu

Dr Nnenna Ifeanyi-Ajufo yw Athro'r Flwyddyn yr Ysgol ar gyfer 2021

6 Hydref 2021

Dr Nnenna Ifeanyi-Ajufo yw Athro'r Flwyddyn yr Ysgol ar gyfer 2021

Ennillydd Gwobr Ince I Fyfyrwyr LLM Abertawe yw Filippos Mentis

14 Hydref 2021

Ennillydd Gwobr Ince I Fyfyrwyr LLM Abertawe yw Filippos Mentis

HFW yn Cyflwyno Gwobrau i Fyfyrwyr LLM Abertawe

15 Hydref 2021

HFW yn Cyflwyno Gwobrau i Fyfyrwyr LLM Abertawe

IISTL yn cynnal Gweithdy AAIP ar Longau Awtonomaidd ac a Reolir o Bell

23 Hydref 2021

IISTL yn cynnal Gweithdy AAIP ar Longau Awtonomaidd ac a Reolir o Bell

Llongau Awtonomaidd a'r IISTL

28 Hydref 2021

Llongau Awtonomaidd a'r IISTL

Angela Nichols yn ennill Gwobr Yswiriant Morol Kennedys

31 Hydref 2021

Angela Nichols yn ennill Gwobr Yswiriant Morol Kennedys

Raghav yn ennill Gwobr Hannaford Turner

1 Tachwedd 2021

Raghav yn ennill Gwobr Hannaford Turner

Nicole yn ennill Gwobr Bloomfield

9 Tachwedd 2021

Nicole yn ennill Gwobr Bloomfield

Dr van Logchem yn rhoi Tystiolaeth yn Nhŷ’r Arglwyddi

22 Tachwedd 2021

Dr van Logchem yn rhoi Tystiolaeth yn Nhŷ’r Arglwyddi