Yn ddiweddar, trefnodd y Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnach Ryngwladol a'r Ganolfan Cyfraith Fasnachol a Rheoleiddio Ariannol (Prifysgol Reading) gynhadledd ar y cyd i drafod y ffyrdd y gellid ymgorffori ac alinio technolegau arloesol mewn cyfraith fasnachol.

Denodd y digwyddiad academyddion blaenllaw o'r Deyrnas Unedig, Awstralia ac Ewrop, ac arweiniodd at gyfnewid syniadau'n ffrwythlon ac arddangosiad ar gyfer y gwaith academaidd gorau sy'n cael ei gynnal yn y maes ar hyn o bryd. Ychwanegiad pwysig oedd sesiwn a neilltuwyd i alluogi’r myfyrwyr PhD mwyaf disglair i brofi eu syniadau o flaen cynulleidfa uchel ei bri.

Cynrychiolwyd yr IISTL gan yr Athro Leloudas, yr Athro Soyer a'r Athro Tettenborn, a roddodd gyflwyniadau manwl ar systemau awyrennau di-griw, yswiriant a thechnoleg cyfriflyfr dosbarthedig, a'r rhyngwyneb a anwybyddir yn aml rhwng endidau a alluogir gan Ddeallusrwydd Artiffisial a'r rheolau traddodiadol o rym a chynrychiolaeth.

Roedd y rhestr lawn o gyflwynwyr yn cynnwys, ar wahân i'r rhai a grybwyllwyd eisoes, y canlynol:

 • Yr Athro Christine Riefa (Prifysgol Reading)
 • Yr Athro Peter Rott (Prifysgol Oldenburg, Yr Almaen)
 • Yr Athro Iris Benöhr (Prifysgol Southampton)
 • Dr Sarah Brown (Prifysgol Reading)
 • Dr Tim Dodsworth (Prifysgol Newcastle)
 • Yr Athro Mateja Durovic (Coleg y Brenin Llundain)
 • Yr Athro Richard Hyde (Prifysgol Nottingham)
 • Dr Monica Vessio (Prifysgol Caerwysg)
 • Dr Kyriaki Noussia (Prifysgol Reading)
 • Ms Deirdre Norris (Coleg Prifysgol Dulyn)
 • Yr Athro Orkun Akseli (Prifysgol Manceinion)
 • Yr Athro Andrea Lista (Prifysgol Southampton)
 • Yr Athro Sally Wheeler (Coleg y Gyfraith ANU, Awstralia)
 • Dr Victoria Barnes (Prifysgol y Frenhines, Belfast)
 • Dr Ekaterina Pannebaker (Prifysgol Leiden, Yr Iseldiroedd)
 • Dr Başak Bak (Prifysgol Reading)

Wrth siarad ar ôl y digwyddiad, meddai'r Athro Soyer, Cyfarwyddwr yr IISTL:

"Daeth y syniad o gynnal y gyfres hon o gynadleddau yn serendipaidd i'r Athro James Devenney, Dr Andrea Miglionico a minnau pan oedden ni'n trafod rhywbeth arall yn ystod ymweliad cynharach â Reading.

Rwy'n falch iawn ein bod wedi llwyddo i'w wireddu mor fuan ac wedi dwyn ynghyd ein cydweithwyr, sydd i gyd yn llawn brwdfrydedd am gyfraith fasnachol.

Rydym eisoes yn llawn cyffro am y posibilrwydd o gynnal y digwyddiad hwn yn Abertawe yn 2025 a'i wneud hyd yn oed yn well. Ar ôl hynny bydd yn dod yn ddigwyddiad bob dwy flynedd, yn ddelfrydol mewn prifysgol mewn rhan wahanol o'r DU ar bob achlysur. Mae gennyn ni nifer o leoliadau posibl mewn golwg eisoes."

Rhannu'r stori