Jemma Jaheed

Jemma Jaheed

Gwlad:
Cymru
Cwrs:
MSc Seicoleg Glinigol ac Iechyd Meddwl

Beth yw eich 3 hoff beth am Abertawe?

  1. Y Bobl: Mae myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn eithriadol o gyfeillgar, cymwynasgar a gonest. Gan ei bod yn dref lai gyda chymuned glos, mae croeso mawr i chi yma.
  2. Y Traethau: Rhaid i mi ddweud bod y golygfeydd a'r mannau gwyrdd yma heb eu hail i ffotograffwyr a selogion byd natur fel fi. (Awgrym: Byddwn yn argymell yn fawr ymweld â'r traethau o gwmpas amser machlud; mae'n brydferth!)
  3. Y Gost: Mae Abertawe wir yn darparu ar gyfer cyllideb sy'n gyfeillgar i fyfyrwyr.

Pam dewisoch chi astudio eich gradd yn Abertawe?

Roedd y cwrs Seicoleg Glinigol ac Iechyd Meddwl yma yn Abertawe i'w weld yn berffaith ar gyfer y rhai oedd â diddordeb mewn ymchwilio'n ddyfnach i fyd Seicoleg. Yn ogystal â’r cyfle i ddatblygu fy natblygiad personol a phroffesiynol ymhellach o dan oruchwyliaeth rhai o academyddion gorau’r maes, teimlai’r penderfyniad i astudio yma fel dilyniant naturiol i ysgol raddedig.

Beth yw eich hoff beth am eich cwrs?

Mae llawer o ddarpar fyfyrwyr ôl-raddedig yno yn aml yn ofni y gall bywyd ôl-raddedig fod yn brofiad hynod ynysig. Fodd bynnag, roeddwn yn ffodus iawn o fod wedi cyfarfod â phobl anhygoel o'r un anian o bob cefndir. Mae cael y cyfle i gyfeillio a chydweithio â nhw yn academaidd ac yn gymdeithasol wedi bod yn brofiad dysgu enfawr ynddo’i hun!

Beth ydych chi'n bwriadu ei wneud ar ôl graddio?

Rwy'n gobeithio cael rhywfaint o brofiad gwaith pellach ym maes Seicoleg a (gyda gobaith) dilyn Hyfforddiant Doethurol yn y dyfodol.

A fyddech chi'n argymell Prifysgol Abertawe i fyfyrwyr eraill?

Byddwn yn argymell Prifysgol Abertawe i'r rhai sydd am ddod yn ddysgwyr mwy annibynnol ac yn feddylwyr beirniadol!

Ydych chi wedi gweithio'n rhan-amser yn ystod eich gradd?

Ydw, yn bendant - Mae'r rhaglen MSc yn wych gan ei bod yn caniatáu rhywfaint o hyblygrwydd wrth ganiatáu i chi wneud gwaith rhan-amser ochr yn ochr â'ch astudiaethau. Roeddwn yn gallu gweithio fel Llysgennad Myfyrwyr mewn rolau amrywiol trwy gydol fy amser ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys Gweinyddu Derbyn Graddedigion, Clirio Israddedigion, Unibuddy, Ymgyrch Galw Ôl-raddedigion, a Chanlyniadau Graddedigion (i enwi ond ychydig!).