Mae mynd i’r brifysgol yn amser hollbwysig, nid yn unig i fyfyrwyr newydd, ond i’w rhieni, gwarcheidwaid a gofalwyr. Rydyn ni’n gwybod bod adeiladu ar y perthnasoedd hyn trwy gydol profiad eich plentyn yn y brifysgol yn bwysig i’w llwyddiant, a dyna pam rydyn ni wedi creu rhai awgrymiadau defnyddiol i rieni myfyrwyr newydd i wneud y trosglwyddiad o’r ysgol i’r brifysgol mor llyfn â phosibl.

Edrychwch ar ein canllaw Chwalu'r Jargon i ddod yn gyfarwydd â rhai termau addysg uwch.

Cyngor i rieni a gwarcheidwaid myfyrwyr newydd