About Us

Students sunset

Yma yn nhîm BywydCampws rydym yn ymdrechu i greu amgylchedd cyfeillgar a chartrefol, rhywle lle gall myfyrwyr dderbyn y cymorth sydd ei angen arnynt i gyflawni eu potensial llawn ym Mhrifysgol Abertawe.

I'ch helpu i ddeall yr hyn rydym yn ei wneud, hoffem gyflwyno aelodau'r tîm i chi.

Asad

Asad Rahman

Pennaeth BywydCampws

Mandy

Y Parch Mandy Williams

Rheolwr
Ffydd@BywydCampws
Cymuned@BywydCampws
Cydraddoldebau@BywydCampws               

Emma

Emma Gwynnett-Davies

Rheolwr
Rhyngwladol@BywydCampws

Jess

Jess Hughes

Rheolwr
Arian@BywydCampws

Alison

Alison Maguire

Rheolwr
Cyfranogiad@BywydCampws

nicky

Nicky Billingham

Rheolwr Llesiant@BywydCampws

Josh

Josh Welch

Cydlynydd Swyddfa BywydCampws

Cathy

Cathy Bastian

Swyddog Cymorth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Myfyriwr
Cydraddoldebau@BywydCampws

steph

Steph Standen

Swyddog Cyswllt Cymunedol
Cymuned@BywydCampws

Gosia

Gosia Balcerzak

Cynorthwyydd Cyswllt Cymunedol
Cymuned@BywydCampws

iestyn

Iestyn Dallimore

Cynorthwyydd Marchnata a Gwerthuso

Sheikh Mohsen El-Beltagi

Sheikh Mohsen El-Beltagi

Caplan Mwslimaidd
Ffydd@BywydCampws

Gaynor

Y Parch Gaynor Jones-Higgs

Caplan Cristnogol

colette

Colette Leleu

Cynorthwyydd Gofal Bugeiliol
Ffydd@BywydCampws

Deshna Jain

Deshna Jain

Cydlynydd yr Hafan
Ffydd@BywydCampws

Fiona Jackson

Fiona Jackson

Uwch-ymgynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol
Rhyngwladol@BywydCampws

Siew Oh

Abbie Lacey

Uwch-ymgynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol
Rhyngwladol@BywydCampws

Nick

Nick R

Ymgynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol
Rhyngwladol@BywydCampws

Kayleigh

Kayleigh Thomas

Ymgynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol
Rhyngwladol@BywydCampws

no photo

Nicola Davies

Cynghorydd Cynorthwyol Myfyrwyr Rhyngwladol
Rhyngwladol@BywydCampws

beth

Beth Weaver

Cynorthwyydd Profiad Myfyrwyr
Rhyngwladol@BywydCampws

Mike

Mike Jones

Cynorthwyydd Gweinyddol
Rhyngwladol@BywydCampws

Rachel

Rachel Edwards

Ymgynghorydd Ariannol
Arian@BywydCampws

Jodie

Jodie Loaring

Swyddog Ymgysylltu Myfyrwyr
Arian@BywydCampws

Dave Evans

Dave Evans

Swyddog Ymgysylltu Myfyrwyr
Arian@BywydCampws

Sam

Sam Beynon

Arweinydd Gweinyddol ac Arweinydd Cronfeydd Caledi
Arian@BywydCampws

no photo

Hannah Prout

Asesydd Cronfeydd Caledi
Arian@BywydCampws

Sarah Sudbury

Sarah Sudbury

Asesydd Cronfeydd Caledi
Arian@BywydCampws

Sophie Barnes

Sophie Barnes

Cynorthwyydd Gweinyddol
Arian@BywydCampws

Emma Howells-Davies

Emma Howells-Davies

Swyddog Iechyd a Lles
Cyfranogiad@BywydCampws

Shauna Hopkins

Shauna Hopkins

Swyddog Mynediad
Cyfranogiad@BywydCampws

no photo

Aoife Clarke

Uwch-swyddog Prosiect
Llesiant@BywydCampws

Stu

Stu Gray

Swyddog Bywyd Myfyrwyr
Llesiant@BywydCampws

Danielle

Danielle Richards

Swyddog Bywyd Myfyrwyr
Llesiant@BywydCampws

hannah

Hannah Mason-Makahleh

Swyddog Bywyd Myfyrwyr Llesiant@BywydCampws

grace

Grace Hannaford

Swyddog Bywyd Myfyrwyr Llesiant@BywydCampws

Ffion

Ffion Davies

Swyddog Bywyd Myfyrwyr Llesiant@BywydCampws

no photo

Sam Greenfield

Cydlynydd Digwyddiadau Croeso a Lles
Llesiant@BywydCampws

kiran

Kiran Lloyd

Cynorthwyydd Gweinyddol
Llesiant@BywydCampws

Sara James

Sara James

Cynorthwyydd Ymholiadau BywydCampws