astudiaethau rhyngwladol, gwrthdaro a diogelwch

Croeso...

Mae Astudiaethau Rhyngwladol, Gwrthdaro a Diogelwch (ISCAS) yn ymdrin â theori ac athroniaeth wleidyddol, astudiaethau ardal, astudiaethau polisi rhyngwladol, cysylltiadau rhyngwladol, astudiaethau diogelwch, ac astudiaethau rhyfel.

Mae ISCAS yn canolbwyntio ei arbenigedd i wneud cyfraniadau mawr i ddadleuon ymchwil mewn dau brif faes ymchwil:

1) Ymagweddau gwyddor gymdeithasol at bolisi rhyngwladol ac astudiaethau ardal

2) Astudiaeth athronyddol a beirniadol o ryfel, diogelwch a gwrthdaro

Mae Ymchwil ISCAS yn ymwneud â dadleuon damcaniaethol normadol, er enghraifft mewn rhyfel cyfiawn a moeseg rhyfela yn y gofod. Mae'n datblygu dulliau damcaniaethol o ymchwilio i gyfundrefnau polisi rhyngwladol, ac astudiaethau diogelwch a rhyfel a gymhwysir i astudiaethau gwlad a mater cymharol ac unigol. Wrth gynnal ymchwil newydd, mae ISCAS yn mynd i’r afael â blaenoriaeth AHRC i ddatblygu astudiaethau ardal seiliedig ar iaith a blaenoriaeth yr ESRC ar gyfer ymchwil arloesol ar ddiogelwch, gwrthdaro a chyfiawnder. Ar ei ffiniau rhyngddisgyblaethol, mae gwaith yn y meysydd hyn yn cwmpasu ymchwil mewn astudiaethau datblygu rhyngwladol, astudiaethau polisi rhyngwladol a chamddefnyddio sylweddau, astudiaethau rhyngwladol a'r gyfraith, astudiaethau rhyw, ac astudiaethau plentyndod, yn ogystal ag astudiaethau rhyfel a diwylliannol.