Logo CEPSAM, sydd yn cynnwys yr acronym wrth ymyl logo swyddogol Prifysgol Abertawe.

Croeso

Sefydlwyd y Ganolfan Astudiaethau Cymharol Portiwgal, Sbaen a Chyfandiroedd America (CEPSAM) o ganlyniad i ddiddordebau ymchwil ac addysgu ymhlith cydweithwyr mewn sawl adran ym Mhrifysgol Abertawe yn dod at ei gilydd, gan gynnwys Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd, Hanes, Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol, a Daearyddiaeth.

Mae CEPSAM yn rhan o Gyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Abertawe ond mae'n rhyngddisgyblaethol o ran ei ffocws.

MWY O WYBODAETH