Llwyddiant Myfyrwyr

Yma yn Abertawe rydym yn gwneud yn siŵr eich bod yn ennill cymaint o brofiad â phosib mewn amgylchedd gwaith er mwyn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau soft ac i roi eich astudiaethau ar waith. Mae cynnwys ein myfyrwyr presennol a'n cyn-fyfyrwyr yng ngweithgareddau'r Academi, felly, yn allweddol i'w llwyddiant.