2019: Guy Gunaratne

Enillodd yr ysgrifennwr a’r gwneuthurwr ffilmiau Guy Gunaratne y Wobr yn 2019 gyda’i nofel gyntaf, In Our Mad and Furious City. Wedi’i gosod ar ystâd o dai yn Llundain yn ystod terfysgoedd ledled y ddinas, cafodd naratif aml-lais, cymhellol Gunaratne ei ganmol gan y beirniaid am alluogi’r darllenwr i gael ei gynnwys ym ‘mywydau ac amgylchiadau nad ydynt fel arfer yn cael canol llwyfan yn ein diwylliant a’n cymdeithas gyfoes.’

Mae nofel Gunaratne’ wedi cael clod enfawr, gan ennill Gwobr Jhalak, a Gwobr Nofel Gyntaf Orau Clwb yr Awduron, ynghyd â chyrraedd rhestr hir a rhestr fer gwobrau eraill, gan gynnwys Gwobr Man Booker, a Gwobr Goldsmiths. Yn 2019, penodwyd Gunaratne yn Gyd-Werinwr yng Nghelfyddydau Creadigol, Coleg Trinity, Caergrawnt.

2019: Guy Gunaratne, 'In Our Mad and Furious City' Book Cover

Crynodeb - 'In Our Mad and Furious City'

I Selvon, Ardan ac Yusuf, sy’n tyfu i fyny o dan dyrau Stones Estate, mae’r haf yn golygu’r un peth y mae’n ei olygu mewn unrhyw le: sef pêl-droed, cerddoriaeth a rhyddid. Ond nawr, ar ôl i filwr Prydeinig gael ei ladd, mae terfysgoedd yn ymledu ar draws y ddinas, ac nid oes unman yn ddiogel.

Wrth i’r gwylltineb chwyrlïo o’u cwmpas, mae Selvon ac Ardan yn parhau i ganolbwyntio ar eu hobsesiynau eu hunain, sef merched a cherddoriaeth Grime. Mae eu ffrind, Yusuf, yn cael ei gynnwys mewn llanw gwahanol, sef ton o radicaliaeth sy’n llifo drwy ei fosg lleol, gan fygwth ysgubo ei frawd anniddig, Irfan, gyda hi.

Datganiadau i'r Wasg

Cyfweliadau

Guy Gunaratne - Enillydd 2019

Yn y bennod hon, mae intern o’r Sefydliad Diwylliannol Eddie Matthews yn siarad â’r awdur arobryn Guy Gunaratne.