Sefydliad Zienkiewicz ar gyfer Modelu, Data a Deallusrwydd Artiffisial

Yn gartref i dros 120 o wyddonwyr damcaniaeth, data a modelu, mae Sefydliad Zienkiewicz yn dod â'r holl arbenigedd modelu, data a deallusrwydd artiffisial yn y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg ynghyd. Cefnogir y sefydliad gan isadeileddau diriaethol a digidol o'r radd flaenaf ar Gampws Gwyddoniaeth ac Arloesi'r Bae, gan gynnwys y Ffowndri Gyfrifiadol, IMPACT, ac Uwchgyfrifiadura Cymru. Mae hefyd yn gartref i ddwy Ganolfan Hyfforddiant Doethuriaeth UKRI, gan gynnwys EPIC ac AIMLAC.

Mae gan ein sefydliad alluoedd sylweddol ym meysydd technolegau a ysgogir gan ddata, modelu ar sail ffiseg, a sylfeini a chymwysiadau dulliau deallusrwydd artiffisial, gan adeiladu ar enw da rhyngwladol hirsefydlog ym maes efelychu peirianyddol sydd â'i wreiddiau yng ngwaith yr Athro O Zienkiewicz. Rydym yn darparu ffyrdd digidol arloesol o ddatrys amrywiaeth o broblemau gwyddonol a pheirianyddol, o fiofathemateg i injans jet ac o seiberddiogelwch i'r amgylchedd adeiledig.

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â diwydiant, gan gydweithredu â chwmnïau amlwladol gan gynnwys Admiral Group, Airbus, ARUP, BAE, Bauer, Costain, Fujitsu, Google, IBM, Intel, Microsoft Research, Rolls-Royce, Soletanche Bachy, a TATA Steel.

O arloesi ym maes modelu cyfrifiadol i archwilio problemau mathemategol cymhleth, ein nod yw creu cymuned egnïol a chefnogol a fydd yn ymgymryd ag ymchwil sy'n creu effaith.

Computational Image