Mae ein hymchwilwyr Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn cysylltu i greu atebion a datblygu technolegau a fydd yn trawsnewid bywyd ein planed a'i thrigolion.

Rydym yn darparu amgylchedd ymchwil cefnogol ac ysgogol gyda chyfleusterau o ansawdd uchel sy'n denu talent o bob cwr o'r byd ac yn darparu'r ymchwil o'r ansawdd uchaf a'r effaith gymdeithasol sy'n cael ei chydnabod ledled y byd.

Rhan o brifysgol a grëwyd gan ddiwydiant ar gyfer diwydiant – heddiw rydym yn parhau i weithio gyda'n cymuned a'n partneriaid lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Sefydliadau Ymchwil Globe Delwedd
Mae ein hamgylchedd ymchwil bywiog yn annog cydweithio cefnogol, gan ehangu ehangder ac effaith ryngwladol ein hymchwil a gyflwynir trwy ein pum sefydliad ymchwil Rhyngddisgyblaethol.

Gyda'n gilydd rydym yn mynd i'r afael â heriau ac yn creu datblygiadau arloesol i adeiladu dyfodol mwy cynaliadwy i bawb.

Cysylltu â ni

Eisiau trafod ein gweithgarwch ymchwil neu ddefnyddio'n cyfleusterau?

Dyma'r ffordd orau o gysylltu â ni:

Ffôn: +44 (0)1792 295514

E-bost: fse-reception@swansea.ac.uk