Mae gennym aelodau ledled Cymru, felly rydym yn gallu harneisio diwylliant unigryw'r genedl a'i hamrywiaeth ryfeddol o arbenigedd a diwydiannau. Mae WIPAHS yn dod ag amrywiaeth o bartneriaid ynghyd: academyddion o fri rhyngwladol sydd â'r cymhelliant i ateb cwestiynau ymarferol, cynrychiolwyr Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru sy'n nodi cwestiynau ymchwil sylfaenol ac yn sicrhau bod polisïau Cymru’n adlewyrchu eu canfyddiadau.

Yn ôl i’r dudalen hafan
Partner logos