Mae'r dudalen hon yn rhestri unrhyw newidiadau sydd wedi digwydd i’r rhaglenni israddedig ers i ni gyhoeddi'r Prosbectws.

2023 - Newidiadau i Raglenni

Y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

BEng Peirianneg yn newid teitl i BEng Peirianneg Gyffredinol - mae hyn yn gymwys o fis Medi 2023 ymlaen.

BEng Peirianneg gyda Blwyddyn Dramor yn newid teitl i BEng Peirianneg Gyffredinol gyda Blwyddyn Dramor - mae hyn yn gymwys o fis Medi 2023 ymlaen.

BEng Peirianneg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant yn newid teitl i BEng Peirianneg Gyffredinol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant - mae hyn yn gymwys o fis Medi 2023 ymlaen.

BEng Peirianneg gyda Blwyddyn Sylfaen yn newid teitl i BEng Peirianneg Gyffredinol gyda Blwyddyn Sylfaen - mae hyn yn gymwys o fis Medi 2023 ymlaen.

Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

BSc Ieithyddiaeth Gymhwysol ac Iaith Saesneg - mae teitl y cwrs yn newid i BSc Iaith Saesneg a Ieithyddiaeth Gymhwysol o fis Medi 2023

BSc Ieithyddiaeth Gymhwysol ac Iaith Saesneg gyda Blwyddyn Dramor - mae teitl y cwrs yn newid i BSc Iaith Saesneg a Ieithyddiaeth Gymhwysol gyda Blwyddyn Dramor o fis Medi 2023

BSc Ieithyddiaeth Gymhwysol ac Iaith Saesneg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant - mae teitl y cwrs yn newid i BSc Iaith Saesneg a Ieithyddiaeth Gymhwysol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant o fis Medi 2023

BSc Marchnata - mae newidiadau wedi bod i'r modiwlau a byddant yn dod i rym ym Medi 2024. Bydd y manylion diweddaraf ar y dudalen cwrs.

BSc Rheoli Busnes - mae'r llwybrau addysgu o fewn y cwrs hwn wedi cael eu diweddaru a byddant yn dod i rym ym Medi 2024. Bydd y manylion diweddaraf ar y dudalen cwrs.

Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd

BSc Nyrsio (Oedolion) - Campws Caerfyrddin - mae'r pwynt mynediad ym mis Mawrth 2024 wedi cael ei atal.

BSc Nyrsio (Dysgu Gwasgaredig) (Oedolion) - mae'r pwynt mynediad ym mis Mawrth 2024 wedi cael ei atal.

BSc Nyrsio (Dysgu Gwasgaredig) (Iechyd Meddwl) - mae'r pwynt mynediad ym mis Mawrth 2024 wedi cael ei atal.

BSc Nyrsio (Iechyd Meddwl) - mae'r pwynt mynediad ym mis Mawrth 2024 wedi cael ei atal.

2022 - Newidiadau i Raglenni

Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd

BSc Ymarferydd Adran Weithredu yn newid teitl i BSc Ymarfer Adran Weithredu - mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs o Medi 2022.

MPharm Fferylliaeth gyda Blwyddyn Sylfaen yn newid teitl i MPharm Fferylliaeth gyda Blwyddyn Baratoi (Sylfaen) - mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs o Medi 2022 ymlaen.

Y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

BEng (Anrh) Peirianneg Feddygol yn newid teitl i BEng (Anrh) Peirianneg Biofeddygol - mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2022.

BEng (Anrh) Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn Dramor yn newid teitl i BEng (Anrh) Peirianneg Biofeddygol gyda Blwyddyn Dramor - mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2022.

BEng (Anrh) Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant yn newid teitl i BEng (Anrh) Peirianneg Biofeddygol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant- mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2022.

MEng (Anrh) Peirianneg Feddygol yn newid teitl i MEng (Anrh) Peirianneg Biofeddygol - mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2022.

MEng (Anrh) Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn Dramor yn newid teitl i MEng (Anrh) Peirianneg Biofeddygol gyda Blwyddyn Dramor - mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2022.

MEng (Anrh) Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant yn newid teitl i MEng (Anrh) Peirianneg Biofeddygol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant- mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2022.

BEng (Anrh) Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn Sylfaen yn newid teitl i BEng (Anrh) Peirianneg Biofeddygol gyda Blwyddyn Sylfaen - mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2022.

Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

BA Y Clasuron - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022, mae'n newid i BA Astudiaethau Clasurol

BA Y Clasuron gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022, mae'n newid i BA Astudiaethau Clasurol gyda Blwyddyn Dramor

BA Y Clasuron gyda Blwyddyn Sylfaen - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022, mae'n newid i BA Astudiaethau Clasurol gyda Blwyddyn Sylfaen

BA Gwareiddiad Clasurol - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022, mae'n newid i BA Astudiaethau Clasurol

BA Gwareiddiad Clasurol gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022, mae'n newid i BA Astudiaethau Clasurol gyda Blwyddyn Dramor

BA Gwareiddiad Clasurol gyda Blwyddyn Sylfaen - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022, mae'n newid i BA Astudiaethau Clasurol gyda Blwyddyn Sylfaen

BA Gwareiddiad Clasurol a Llenyddiaeth Saesneg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022, mae'n newid i BA Astudiaethau Clasurol

BA Gwareiddiad Clasurol a Llenyddiaeth Saesneg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022, mae'n newid i BA Astudiaethau Clasurol gyda Blwyddyn Dramor

Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

BA Astudiaethau'r Oesoedd Canol, BA Astudiaethau'r Oesoedd Canol gyda Blwyddyn Dramor, BA Astudiaethau'r Oesoedd Canol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant, BA Astudiaethau'r Oesoedd Canol gyda Blwyddyn Sylfaen - mae'r rhaglenni wedi cael eu tynnu'n ôl ac nid ydynt ar gael i ymgeisio amdanynt (Ebrill 2024).

BA Cyfieithu a Chyfieithu ar y pryd Saesneg - Tsieinëeg, a  BA Cyfieithu a Chyfieithu ar y pryd Saesneg - Tsieinëeg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant - mae'r rhaglenni wedi cael eu tynnu'n ôl ac nid ydynt ar gael i ymgeisio amdanynt (Ebrill 2024).

BSc Addysg a Chyfrifiadura a BSc Addusg a Chyfrifiadura gyda Blwyddyn Dramor - ataliwyd y rhaglenni hyn yn 2022 ond maent bellach wedi’u tynnu’n ôl yn llwyr (Ebrill 2024).

BSc Addysg a Mathemateg a BSc Addysg a Mathemateg gyda Blwyddyn Dramor - ataliwyd y rhaglenni hyn yn 2022 ond maent bellach wedi’u tynnu’n ôl yn llwyr (Ebrill 2024).

BSc Y Gwyddorau Cymdeithasol a BSc Y Gwyddorau Cymdeithasol gyda Blwyddyn Sylfaen - ataliwyd y rhaglenni hyn yn 2022 ond maent bellach wedi’u tynnu’n ôl yn llwyr (Ebrill 2024).

 

2023 - Rhaglenni nad ydynt ar gael

Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

BS Addysg a Chyfrifiadureg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2023

BSc Addysg a Chyfrifiadureg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2023

BSc Addysg a Mathemateg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2023

BSc Addysg a Mathemateg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2023

BA Astudiaethau Plentyndod Cynnar - nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2023. Sylwch bod y rhaglen BA Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar yn dal i fod ar gael.

BA Cymraeg: Iaith, Cyfraith a Pholisi - Nid yw ar gael

BA Cymraeg: Iaith, Cyfraith a Pholisi gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael

BA Cymraeg: Iaith, Cyfraith a Pholisi gyda Blwyddyn mewn Diwydiant - Nid yw ar gael

BSc Rheoli Busnes (Rheoli Gweithrediadau a Chyflenwi) - roedd y cwrs wedi cael ei ohirio yn barod ac nid yw bellach ar gael.

Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd

BSc Nyrsio Dysgu Gwasgaredig (Iechyd Meddwl) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad ym mis Mawrth 2023

BSc Nyrsio Dysgu Gwasgaredig (Oedolion) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad ym mis Mawrth 2023

BSc Nyrsio (Oedolion) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad ym mis Mawrth 2023 yng Nghaerfyrddin 

Y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

BSc Daearyddiaeth a Gwyddor Gwybodaeth Ddaearyddol - Nid yw bellach ar gael

2022 - Rhaglenni nad ydynt ar gael

Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

BA Astudiaethau Americanaidd a Llenyddiaeth Saesneg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Astudiaethau Americanaidd a Llenyddiaeth Saesneg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Y Clasuron - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Y Clasuron gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Y Clasuron gyda Blwyddyn Sylfaen - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Gwareiddiad Clasurol - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Gwareiddiad Clasurol gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Gwareiddiad Clasurol gyda Blwyddyn Sylfaen - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Gwareiddiad Clasurol a Llenyddiaeth Saesneg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Gwareiddiad Clasurol a Llenyddiaeth Saesneg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Gwleidyddiaeth a Saesneg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

Ba Gwleidyddiaeth a Saesneg gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BSc Y Gwyddorau Cymdeithasol - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BSc Y Gwyddorau Cymdeithasol gyda Blwyddyn Sylfaen - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Hanes a Pholisi Cymdeithasol - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Hanes a Pholisi Cymdeithasol gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Llenyddiaeth Saesneg ac Astudiaethau Americanaidd - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Llenyddiaeth Saesneg ac Astudiaethau Americanaidd gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BSc Rheoli Busnes (e-Fusnes) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BSc Rheoli Busnes (e-Fusnes) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BSc Rheoli Busnes (e-Fusnes) gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BSc Rheoli Busnes (e-Fusnes) gyda Blwyddyn Sylfaen - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BSc Rheoli Busnes (Ymgynghoriaeth Reoli) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BSc Rheoli Busnes (Ymgynghoriaeth Reoli) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BSc Rheoli Busnes (Ymgynghoriaeth Reoli) gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BSc Rheoli Busnes (Ymgynghoriaeth Reoli) gyda Blwyddyn Sylfaen - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Rhyfel a Chymdeithas - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022- Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Rhyfel a Chymdeithas gyda Blwyddyn Dramor - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2022

BA Rhyfel a Chymdeithas gyda Blwyddyn Sylfaen - Nid yw ar gael ar gyfer myneiad yn 2022

Y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Beng Cymalog mewn Peirianneg Awyrofod a Gweithgynhyrchu a addysgir yng Ngholeg Cambria - nid yw'r rhaglen bellach ar gael.

Mae'r llwybr mynediad yn Ionawr ar gyfer y rhaglenni isod wedi cael eu diddymu. Gall myfyrwyr dal wneud cais ar gyfer mynediad ym mis Medi ar gyfer y cyrsiau:

  • BEng Peirianneg Gemegol
  • MEng Peirianneg Gemegol
  • BEng Peirianneg Gemegol gyda Blwyddyn Dramor
  • MEng Peirianneg Gemegol gyda Blwyddyn Dramor
  • BEng Peirianneg Gemegol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
  • MEng Peirianneg Gemegol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant