Yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Abertawe, rydym yn cyfuno ein perthnasoedd â phartneriaid a byd diwydiant i gynnig amgylchedd dysgu deinamig i'n myfyrwyr ôl-raddedig.

Archwiliwch ein hadrannau ôl-raddedig a addysgir