Rydych wedi derbyn eich cynnig ar gyfer Cwrs Ôl-raddedig a Addysgir!

Beth mae hyn yn ei olygu?

Rydym wedi anfon e-bost atoch sy'n cynnwys eich cynnig derbyn ffurfiol, wedi'i lofnodi'n briodol gan y Detholwr Derbyniadau ar ran Cofrestrydd y Brifysgol. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw amodau y mae'n rhaid eu bodloni cyn dechrau'r flwyddyn academaidd, y ffioedd dysgu ar gyfer y flwyddyn academaidd berthnasol, a'r dyddiad y mae'r cwrs yn dechrau.

Bydd angen Tystysgrif Clirio ATAS hefyd ar ymgeiswyr rhyngwladol sydd wedi gwneud cais am raglenni mewn rhai pynciau gwyddoniaeth/peirianneg penodol cyn gwneud cais am eu fisa myfyrwyr. Bydd cyfarwyddiadau ar sut i wneud cais am Dystysgrif Clirio ATAS yn cael eu e-bostio atoch ar ôl i chi dderbyn eich cynnig.

Ni ystyrir bod unrhyw gynigion derbyn a wneir trwy ddulliau eraill yn gyfreithiol-rwym. Ni ddylid ystyried bod arwyddion o dderbyniad gan aelod o staff unrhyw adran fel cynnig lle, ac ni ddylid ei ystyried yn rwymiad mewn unrhyw ffordd, cyn i chi gael cynnig ffurfiol gan y Swyddfa Dderbyn.

Mathau o Gynigion

Derbyn eich cais

I dderbyn cynnig o le, Mewngofnodwch unwaith eto i’ch cyfrif gwneud cais fewn 28 diwrnod i'r dyddiad cyhoeddi. 

'Sut i dderbyn eich Cynnig' - Cwestiynau Cyffredin