Dr Jamie Torrance

Dr Jamie Torrance

Darlithydd mewn Seicoleg, Psychology
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Darlithydd ac Ymchwilydd mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe yw Dr Jamie Torrance. Mae ei feysydd o arbenigedd yn cynnwys effeithiau a chynnwys hysbysebion gamblo, sut mae cynhyrchion gamblo yn cael eu dylunio, a datblygu strategaethau lleihau niwed o safbwynt iechyd cyhoeddus. Er enghraifft, mae Dr Torrance ar hyn o bryd yn ffocysu ar ddeall y niwed sy'n gysylltiedig â betio chwaraeon ar-lein ochr yn ochr â datblygu ymyriad byr addysgol gyda'r bwriad o gynyddu amheuaeth tuag at hysbysebu gamblo. Mae Dr Torrance wedi cynnal nifer o brosiectau a ariannwyd yn allanol gan sefydliadau megis y Fforwm Academaidd ar gyfer Astudio Gamblo (AFSG), Cyfnewidfa Ymchwil Gamblo Ontario (GREO), a GambleAware.

Meysydd Arbenigedd

  • Niwed sy'n gysylltiedig â gamblo
  • Hysbysebion gamblo
  • Nodweddion strwythurol gamblo
  • Gwybyddiaeth gamblo
  • Lleihau niwed
  • Iechyd Cyhoeddus
  • Ymchwil ansoddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

Derbyniodd Dr Torrance y gwobrau ‘Perfformiad Eithriadol’ a ‘Traethawd Hir Eithriadol’ yn ystod ei MSc mewn Seicoleg Glinigol ac Annormal.

Cydweithrediadau