Yr Athro Vanessa Burholt

Athro Gerontoleg, Public Health
+44 (0) 1792 602186

Dr Gary Christopher

Uwch-ddarlithydd, Public Health
+44 (0) 1792 604534

Yr Athro Andrea Tales

Cadair Bersonol, Public Health
+44 (0) 1792 602567

Dr Deborah Morgan

Rheolwr Ymchwil ENRICH Cymru, Public Health
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig
Mr Clive Thomas

Mr Clive Thomas

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Business

Canolfan Heneiddio a Dementia 

Dr Maria Cheshire-Allen

Dr Maria Cheshire-Allen

Uwch-gymrawd Ymchwil, Public Health
+44 (0) 1792 295886
Mrs Charly Cope

Mrs Charly Cope

Aelod Cyswllt, Management School
Miss Kim Mepham

Miss Kim Mepham

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu, Public Health
+44 (0) 1792 987768

Dr Amy Murray

Swyddog Ymchwil, Public Health
+44 (0) 1792 205678 ext 1511
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mr Owen Phillips

Swyddog Cynnwys ac Ymgysylltu, Public Health

Dr Emma Richards

Swyddog Ymchwil, Public Health
+44 (0) 1792 604219
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mrs Rhian Williams

Rheolwr Prosiect, Public Health

Sefydliad Awen (Sefydliad Diwydiannau Heneiddio Creadigol)

Dr Aelwyn Williams

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Public Health
+44 (0) 1792 205678 ext 1358