Yr Athro Vanessa Burholt

Athro Gerontoleg, Public Health

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602186

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Wedi graddio o'r Brifysgol Agored ym 1994, bu Vanessa’n gweithio fel ymchwilydd ym Mhrifysgol Bangor wrth ymgymryd â'i PhD. Ar ôl cwblhau ei PhD ym 1998, daeth Vanessa yn Ddirprwy Gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil a Datblygu Polisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor ac yn 2004 daeth yn Gyfarwyddwr. Dyfarnwyd Cadair bersonol i Vanessa ym Mangor yn 2007, ac yn fuan wedi hynny symudodd i Brifysgol Abertawe, fel Cyfarwyddwr y Ganolfan Heneiddio Arloesol. Yn 2016 penodwyd Vanessa hefyd yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia ledled Cymru. Bu yn y swydd fel Cyfarwyddwr y ddwy Ganolfan tan 2019. Cafodd Vanessa gyllid gan yr ERDF a sefydlodd Sefydliad Awen yn 2019, ac ar hyn o bryd mae'n Gyd-Gyfarwyddwr.

Mae hi'n aelod o Goleg Adolygu Cymheiriaid ESTC DTC. Mae hi'n eistedd ar Banel Asesu Grantiau ESRC C ac yn aelod o'r Bwrdd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae Vanessa yn aelod o Uwch Fwrdd Rheoli CHHS, y Pwyllgor Moeseg Gofal Cymdeithasol, a'r Pwyllgor Ymchwil.

Meysydd Arbenigedd

  • Gerontoleg Gymdeithasol
  • Unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol pobl hŷn
  • Allgáu cymdeithasol pobl hŷn
  • Gwledigrwydd, ymlyniad lle a pherthyn pobl hŷn
  • Pobl hŷn o grwpiau lleiafrifoedd ethnig
  • Ymfudo pobl hŷn
  • Rhoi gofal, teuluoedd a rhwydweithiau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae Vanessa wedi gweithio ar ac arwain prosiectau ymchwil rhyngwladol a chenedlaethol gwerth oddeutu £51.9 miliwn, ac mae wedi goruchwylio 23 o fyfyrwyr ôl-raddedig.

Prif Wobrau