Dr Alecia Cousins

Darlithydd mewn Seicoleg, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 1864

Cyfeiriad ebost

722
Seithfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Seicolegydd Biolegol a Darlithydd mewn Seicoleg yw Dr Alecia Cousins. Cwblhaodd Alecia ei PhD ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae ei gwaith ymchwil yn arbenigo mewn Hydradu a Maeth ar draws bywyd, a sut gall hyn ddylanwadu ar swyddogaeth seicolegol a ffisegol. Yn fwy penodol, mae hi wedi archwilio sut mae newidiadau mewn statws hydradu, drwy ddadhydradu ac ychwanegu dŵr, yn rhyngweithio ac yn dylanwadu ar swyddogaeth seicolegol h.y. hwyliau, sylw, amser ymateb, cof. Mae gwaith ymchwil pellach ar y cyd â chydweithwyr o'r Ysgol Feddygaeth wedi archwilio sut mae dadhydradu'n effeithio ar swyddogaeth gardiofasgwlaidd mewn poblogaeth sy'n heneiddio.  Mae Alecia hefyd yn gyd-arweinydd Rhwydwaith Ailgynhyrchiant y DU yn Abertawe.

Mae Alecia'n addysgu ar nifer o fodiwlau israddedig gan gynnwys Gwybyddiaeth I: Prosesau sylfaenol, Seicoleg Fiolegol, Maeth ac Ymddygiad.

Meysydd Arbenigedd

  • Hydradu
  • Maeth
  • Heneiddio
  • Swyddogaeth fasgwlaidd
  • Ymddygiadau iechyd
  • Byrbwylltra

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

SNAC: Grŵp Maethiad, Blas a Gwybyddiaeth Abertawe.

Mae UKRN Abertawe: Rhwydwaith Atgynhyrchedd y DU Abertawe, yn grŵp ymchwil fel rhan o'r rhwydwaith cenedlaethol, sy'n canolbwyntio ar hyrwyddo gwyddoniaeth agored ac atgynyrchiol ledled y DU.

Prif Wobrau