An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Dr Alice Barnaby

Dr Alice Barnaby

Athro Cyswllt, English Literature

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604441

Cyfeiriad ebost

204
Ail lawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae fy arbenigedd ymchwil ac addysgu ym maes llenyddiaeth a diwylliant materol y ‘19eg ganrif hir’. Mae fy ngwaith yn ymchwilio i’r berthynas rhwng profiad canfyddiadol a modernedd y 19eg ganrif. Rwy’n cyflwyno darlleniadau hanesyddol o ffynonellau llenyddol a gweledol yn wyneb dadleuon cyfredol ynghylch theorïau effaith, ontoleg a galluedd materol. Mae’r gwaith hwn yn ailystyried methodolegau materoliaeth diwylliannol sefydledig. Ymhlith y cyhoeddiadau mae’r monograff diweddar, Light Touches: Cultural Practices of Illumination, London 1800-1900 (2017).

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Arferion goleuo

Diwylliant gweledol y 19eg ganrif

Diwylliant llenyddol y 19eg ganrif

Estheteg

Theorïau diwylliant materol