Dr Amy Griffiths

Dr Amy Griffiths

Darlithydd mewn Seicoleg, Psychology

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
710
Seithfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Amy Griffiths (Romijn gynt) yn ddarlithydd Seicoleg ac yn addysgu ar ein rhaglenni BSc ac MSc. Mae hi'n seicolegydd biolegol gydag arbenigedd mewn maeth ac iechyd meddwl. Roedd ei PhD yn canolbwyntio ar y cysylltiadau rhwng microbiom y perfedd ac iselder, ac mae meysydd eraill o ddiddordeb ymchwil yn cynnwys asidau brasterog omega 3, atchwanegiadau maethol, llid a swyddogaeth imiwnedd, a chysylltiadau rhwng awtistiaeth, cwsg a maeth. Ar hyn o bryd mae hi hefyd yn rhan o sawl prosiect sy'n ymwneud â lles myfyrwyr.

Meysydd Arbenigedd

  • Maeth ac iechyd meddwl
  • Microbiom y perfedd
  • Atchwanegu maethol
  • Maeth ac awtistiaeth