Dr Alex Jones

Dr Alex Jones

Uwch-ddarlithydd, Psychology

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
714
Seithfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n wyddonydd data seicolegol sydd â diddordebau ymchwil mewn canfyddiad wyneb, argraffiadau cyntaf, atyniad a barnau iechyd, problemau iechyd cymhwysol, modelu ystadegol, a diwygio methodolegol mewn seicoleg. Mae gen i ddiddordeb mewn defnyddio technegau cyfrifiadol modern i ddeall ymddygiad dynol mewn amrywiaeth o gyd-destunau o safbwyntiau damcaniaethol a chymhwysol.

Meysydd Arbenigedd

  • Atyniad
  • Prosesu wynebau
  • Canfyddiad person
  • Dysgu peiriant
  • Ystadegau Bayesaidd
  • Morffometreg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Modiwlau israddedig mewn esblygiad ac ymddygiad dynol a seicoleg gymdeithasol feirniadol. Modiwlau ôl-raddedig mewn rhaglennu, casglu ystadegol, ac arferion gwyddoniaeth agored.