Dr Rudi Coetzer

Athro Er Anrhydedd, Medicine Health and Life Science

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Mae Rudi Coetzer wedi gweithio o fewn niwroseicoleg glinigol fel clinigwr rheng flaen, academydd clinigol, ac mewn rolau arweinyddiaeth glinigol uwch. Bu'n Niwroseicolegydd Ymgynghorol ac yn Bennaeth Gwasanaeth yn y GIG am 23 mlynedd ac yn 2021 fe wnaeth gymryd rôl Cyfarwyddwr Clinigol gyda'r Ymddiriedolaeth Anableddau. Mae Rudi ar Gofrestr Arbenigwyr Is-adran Niwroseicoleg, Cymdeithas Seicolegol Prydain. Mae ei ddiddordebau clinigol ac academaidd yn cynnwys asesu niwroseicolegol ac adsefydlu pobl ag anaf caffaeledig i'r ymennydd, arweinyddiaeth glinigol, a datblygu gwasanaethau. Mae ganddo swyddi academaidd anrhydeddus ym Mhrifysgol Bangor a Phrifysgol Abertawe ac mae'n arholwr allanol yn Sefydliad Salomons ar gyfer Seicoleg Gymhwysol (Niwroseicoleg).

Meysydd Arbenigedd

  • Asesiad niwroseicolegol clinigol.
  • Adsefydlu niwroseicolegol.
  • Niwroanatomeg.
  • Niwropatholeg.
  • Seicotherapi.
  • Datblygu gwasanaeth.
  • Arweinyddiaeth glinigol.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Asesiad niwroseicolegol clinigol.

Adsefydlu niwroseicolegol.

Niwroanatomeg

Niwropatholeg.

Ymchwil