Miss Cerys Head

Miss Cerys Head

Swyddog Hwyluso Ymchwil GREAT, Psychology

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Trosolwg

Cerys Head yw Hwylusydd Rhwydwaith Ymchwil GREAT.

Meysydd Arbenigedd

  • Hwyluso Ymchwil
  • Ymchwil Ansoddol
  • Newid mewn Ymddygiad a Seicoleg Iechyd
  • Datblygu a Gweithredu Ymyriadau Holistaidd
  • Hyfforddiant Cryfder Meddyliol ar gyfer Ymdrechion Athletaidd
  • Addysgu a Hyfforddi
  • Rheoli Prosiectau
  • Ysgrifennu Ceisiadau ac Academaidd