Mr Chris Seel

Mr Chris Seel

Aelod Cyswllt, Psychology

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Mae Chris Seel yn Swyddog Ymchwil a Thiwtor mewn Seicoleg Ymddygiad ym Mhrifysgol Abertawe. Mae gan Chris brofiad clinigol ac ymchwil yn gweithio ar draws amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys gwaith ym maes ymyrraeth gynnar ag ASD, mewn ysgolion, ac yn y carchar.

Ar hyn o bryd mae Chris hefyd yn cwblhau PhD mewn Seicoleg ym Mhrifysgol De Cymru. Mae ei ymchwil yn ganolbwyntio yn bennaf ar werthuso dulliau cadarnhaol o newid ymddygiad yn y carchar.

Meysydd Arbenigedd

  • Dadansoddi dysgu ac ymddygiad
  • Camymddwyn yn y carchar
  • Gwyddoniaeth Agored