Miss Chloe Rayner

Miss Chloe Rayner

Swyddog Ymchwil, Health Data Science

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
914
Nawfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Ar hyn o bryd rwyf yn gweithio ar brosiect grant a gafwyd gan Simon Dymond o'r enw Edrych yn Ôl i Symud Ymlaen. Yn ystod y prosiect hwn, byddaf yn gweithio gyda chyn-filwyr i ddatblygu asesiad newydd yn seiliedig ar linell amser o gamblo, y defnydd o alcohol ac iechyd meddwl. Edrychwn i nodi pa bryd ar daith cyn-filwr y cododd ei heriau dibyniaeth ac iechyd meddwl. Yn ogystal â hyn rydym yn monitro cynnydd trwy driniaeth a chymorth. Yn ddiweddar, rwyf wedi cwblhau fy PhD gyda Phrifysgol Abertawe a ddatblygodd ymyriad seicoaddysgol newydd sy'n seiliedig ar leihau niwed sy'n targedu y rheiny sy'n mynychu gwyliau cerdd sy'n defnyddio sylweddau. Mae gennyf dros 10 mlynedd o brofiad yn gweithio gyda grwpiau anodd eu cyrraedd o fewn gwasanaethau rheng flaen, gan gynnwys cyffuriau ac alcohol, y gwasanaeth prawf, a gwasanaethau digartrefedd.