Chelsea Hughes

Miss Chelsea Hughes

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Psychology

Trosolwg

Ar hyn o bryd, mae Chelsea yn Gynorthwy-ydd Ymchwil ar brosiect sy'n archwilio effaith gwylio gamblo ar blatfformau ffrydiau byw ar agweddau ac ymddygiadau'r glasoed ac oedolion ifanc tuag at gamblo.

Bu Chelsea yn Gynorthwy-ydd Ymchwil ar brosiectau eraill yn y Brifysgol gynt, gan gynnwys prosiect a fu’n treialu dull newydd o gyfweld â thystion i wrthdrawiadau traffig (sef yr Hunangyfweliad ar gyfer Gwrthdrawiadau Traffig, neu SAI-RTC) a phrosiect a fu’n gwerthuso canlyniadau iechyd a lles cleifion y GIG a staff y GIG a oedd yn dilyn rhaglen gofal iechyd newydd ar sail natur.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil
  • Horry, R., Hughes, C., Sharma, A., Gabbert, F., & Hope, L. (2020). A meta‐analytic review of the Self‐Administered Interview©: Quantity and accuracy of details reported on initial and subsequent retrieval attempts. Applied Cognitive Psychology.
  • Gabbert, F., Hope, L., Horry, R., Drain, T., & Hughes, C. (2021). Examining the efficacy of a digital version of the Self-Administered Interview. Computers in Human Behavior Reports. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100159