Professor David Benton

Yr Athro David Benton

Athro Emeritws (Y Gwyddorau Dynol ac Iechyd), Medicine Health and Life Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295607

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Diddordeb mewn maeth a sut mae'n dylanwadu ar yr ymennydd ac felly hwyliau a gwybyddiaeth

Meysydd Arbenigedd

  • Maethiad
  • Diet
  • Hwyliau
  • Gwybyddiaeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Maethiad ac ymddygiad