Dr Darren Edwards

Dr Darren Edwards

Uwch-ddarlithydd, Public Health

Cyfeiriad ebost

115
Llawr Cyntaf
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

 

Mae Darren Edwards yn Seicolegydd Iechyd Siartredig cofrestredig ac yn Gymrawd Cysylltiol Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS), gyda PhD mewn seicoleg wybyddol. Mae ei ddiddordebau academaidd yn eang ac yn cynnwys seicoffisioleg (interosepiad a gweithrediad y nerf fagws), categoreiddio modelau gwybyddol, delweddu data, therapïau seicolegol megis therapi derbyn ac ymrwymiad (ACT), effaith therapi mewn cymdeithas, ac yn fwy diweddar sut i ddefnyddio deallusrwydd artiffisial i nodi daroganwyr afiechyd, a fydd yn galluogi ymyriadau cynnar i gael eu datblygu.

 

Nod yr ymyriadau hyn yw lleihau costau i'r GIG. Mae Darren hefyd wedi datblygu sawl nodyn briffio polisi ar gyfer Llywodraeth Cymru ac ar y cyd â'r GIG ym maes iechyd a deallusrwydd artiffisial. Yn olaf, mae Darren wedi cyd-olygu llyfr testun gyda SAGE yn ddiweddar o'r enw ‘The Textbook of Health and Social Care’, ac un arall gyda Springer o'r enw ‘Broadening the Scope of Wellbeing Science’.

 

Meysydd Arbenigedd

  • • Categoreiddio
  • • Therapi Cymhwysiad ac Ymrwymiad
  • • Seicoleg Iechyd
  • • Seicoleg wybyddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

• Dulliau ymchwil
• Ystadegau
• Seicoleg iechyd a gwybyddol
• Lles

Ymchwil Prif Wobrau