Dr Meshach Aiwerioghene

Dr Meshach Aiwerioghene

Uwch-ddarlithydd, Public Health
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Erhauyi Meshach Aiwerioghene yn Uwch-ddarlithydd Rheoli Gofal Iechyd yn yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Gyfadran Meddygaeth, Gwyddorau Iechyd a Bywyd, Prifysgol Abertawe, ar Gampws Singleton. Mae ganddo raddau academaidd mewn Ffisioleg Ddynol (BSc) a Gweinyddiaeth Ysbytai (MSc a PhD). Mae ganddo brofiad helaeth o addysgu ac ymchwil mewn prifysgolion yn India a'r Emiradau Arabaidd Unedig ym meysydd Rheoli Gofal Iechyd, Rheoli Gwybodaeth Iechyd a Ffisioleg. Mae wedi bod yn awdur nifer o bapurau academaidd a adolygir gan gymheiriaid a gyhoeddwyd mewn cyfnodolion uchel eu parch. Yn ddiweddar, mae wedi adolygu cwpl o lawysgrifau ar ran cyfnodolion blaenllaw megis yr International Journal of Healthcare Management (grŵp Taylor a Francis). Yn ogystal, mae ef wedi bod i sawl cynhadledd ryngwladol a chenedlaethol yn Asia a'r Dwyrain Canol ac wedi cyflwyno yno. Mae ef hefyd yn aelod o staff academaidd yr American College of Healthcare Executives (ACHE). 

Meysydd Arbenigedd

  • Rheoli Gofal Iechyd
  • Hyfedredd mewn technolegau ar y rhyngrwyd a Systemau Rheoli Dysgu dulliau addysgu.
  • Datblygu'r cwricwlwm
  • Rheoli Gwybodaeth am Iechyd
  • Rheoli Prosiectau Gofal Iechyd
  • Sicrhau Ansawdd a Rheoli Ansawdd
  • Twristiaeth Feddygol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Arbenigedd mewn addysgu ystod o gyrsiau craidd ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig sy'n gysylltiedig â Rheoli Gofal Iechyd, Iechyd y Cyhoedd, rheoli Gwybodaeth Iechyd a Ffisioleg Ddynol.